• TS Lê Thẩm Dương
  TS Lê Thẩm Dương
 • TS Vũ Thị Phượng
  TS Vũ Thị Phượng
 • PGS.TS Lê Thanh Hà
  PGS.TS Lê Thanh Hà
 • PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hoa
  PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hoa
 • TS. Nguyễn Hùng Phong
  TS. Nguyễn Hùng Phong
 • PTS.TS. Lê Phan Diệu Thảo
  PTS.TS. Lê Phan Diệu Thảo
 • TS. Lê Việt Hưng
  TS. Lê Việt Hưng
 • PGS.TS Hồ Tiến Dũng
  PGS.TS Hồ Tiến Dũng
 • TS. Lê Văn Hưng
  TS. Lê Văn Hưng
 • TS. Thái Trí Dũng
  TS. Thái Trí Dũng
 • TS. Trần Đình Hiền
  TS. Trần Đình Hiền
 • TS. Phạm Văn Tài
  TS. Phạm Văn Tài
 • TS. Phan Đình Quyền
  TS. Phan Đình Quyền
 • TS.Nguyễn Xuân Hải
  TS.Nguyễn Xuân Hải
 • TS. Nguyễn Hữu Long
  TS. Nguyễn Hữu Long
Trước12Sau

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác