1. TS. Nguyễn Hữu Hảo  (Viện Trưởng)

Nguyên Chánh Văn Phòng Chính Phủ, Chi Nhánh phía Nam

2. GS, TS. Lê Thanh Hà
Tổng Giám đốc công ty cổ phần Quang Tiến, Phó Chủ Tịch Hiệp Hội Marketing TPHCM, Giám đốc chương trình 1000 Giám đốc của Đại Học Kinh Tế TP.HCM.
Nguyên trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

3. GS, TS. Hồ Đức Hùng
Viện Trưởng Viện Nghiên Cứu Kinh Tế Phát Triển, Trường Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

4. PGS, TS. Phan Thị Bích Nguyệt
Hiệu Phó Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.

5. PGS, Tiến sĩ Hồ Tiến Dũng
Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Trường ĐH Kinh Tế TP.HCM.
Giảng viên thỉnh giảng Chương trình Cao học Pháp – Việt (CFVG). Chương trình Đào tạo Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế Trường ĐH Curtin – Úc và ĐH Kinh Tế TP.HCM.

6. Tiến sĩ Vũ Thị Phượng
Tốt Nghiệp Tiến sĩ Đại Học Tổng Hợp Lomonosov Moscow, Cộng Hòa Liên Bang Nga.
Giảng viên Đại Học Kinh Tế TP.HCM. Chuyên gia Tâm lý quản trị hàng đầu tại TP.HCM.

7. Tiến sĩ, Luật sư –Lê Trọng Hùng
Giảng viên Đại Học An Ninh TP. HCM

 8. Tiến Sĩ Lê Thẩm Dương
Trưởng Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Ngân Hàng TP. Hồ Chí Minh.

9. Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bảo
Tốt Nghiệp Tiến sĩ tại Đại học công nghiệp Osaka, Nhật Bản. Thạc sĩ Kinh Tế Học, Trường Khoa học Xã hội, Hà Lan.
Trưởng Khoa Kinh Tế Phát Triển, Đại Học Kinh Tế TP.HCM.
Giảng viên thỉnh giảng ĐH Osaka Nhật Bản; Giảng viên thỉnh giảng Chương trình Cao học Pháp – Việt (CFVG), Chương trình Cao học Việt Nam – Hà Lan, Chương trình Đào tạo Thạc Sĩ Kinh Doanh Quốc Tế Trường ĐH Curtin.

10. Tiến sĩ Trần Đình Hiền
Nguyên Vụ Trưởng Vụ Kinh Tế Trung Ương Đảng, Chuyên viên Kinh Tế Cao Cấp của Chính Phủ.
Giảng viên Đại Học Kinh Tế Quốc Dân Hà Nội. Giảng viên thỉnh giảng Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

11. Tiến sĩ Lê Việt Hưng
Giảng viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Kinh Tế TP.HCM.

12. ThS. Trần Văn Hưng

Giám Đốc Đào Tạo Viện Quản Trị và Phát Triển Doanh Nghiệp.

Giảng Viên Khoa Quản Trị Kinh Doanh, Đại Học Tài Chính – Marketing.

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác