02
12
2017
Kỹ năng quản trị nhân sự
Thời gian học: Ngày chủ nhật
Địa điểm: 37 Ngô Tất Tố, phường 21, Q. Bình Thạnh

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác