14
04
2016
Mini MBA
Thời gian học: Tối 2,4,6
Địa điểm: 68 Võ Thị Sáu, p. Tân Định, Quận 1, TP.HCM
02
05
2016
CEO - GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH
Thời gian học: Tối 2,4,6
Địa điểm: 68 Võ Thị Sáu, p. Tân Định, Q.1, TP.HCM
23
04
2016
Kỹ năng bán hàng chuyên nghiệp
Thời gian học: Ngày thứ bảy
Địa điểm: 68 Võ Thị Sáu, p. Tân Định, Q.1, TP.HCM
03
04
2016
Khởi sự doanh nghiệp thành công
Thời gian học: Tối 3,5,7
Địa điểm: 68 Võ Thị Sáu, p. Tân Định, Q.1, TP.HCM
02
04
2016
Kỹ năng quản trị doanh nghiệp
Thời gian học: Ngày thứ bảy
Địa điểm: 68 Võ Thị Sáu, Q.1

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự

“ Các khóa học tại Viện Quản trị và Phát triển Doanh nghiệp giúp tôi quản lý và điều hành doanh nghiệp của mình hoạt động hiệu quả hơn trong nhiều năm qua”

A Tuấn Anh
GIám đốc Công ty TNHH Việt Chào
Khách hàng
Đối tác