- Khởi sự doanh nghiệp thành công

    + Khai giảng: 21/9/2015

   + Địa điểm: 37 Ngô Tất Tố, Phường 21, Quận Bình Thạnh

- Phương pháp học tập đại học hiệu quả

    + Khai giảng: có nhiều lớp trong tháng 9, tháng 10

    + Địa điểm: Có lớp tại các trường đại học và tại hội trường Viện (37 Ngô Tất Tố, Phường 21, Bình Thạnh)

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác