Con người là tài sản vô giá của toàn xã hội, là nguồn nhân lực chính vận hành máy móc và sản xuất ra của cải vật chất. Môi trường là nguồn tài nguyên cho sự sống, bảo vệ môi trường chính là bảo vệ cuộc sống trên hành tinh mà mỗi chúng ta cần có trách nhiệm đóng góp. Vì lẽ đó tại hầu hết các quốc gia trên thế giới đã đưa các vấn đề HSE vào luật để ràng buộc việc thực thi đến các tổ chức và cá nhân.

Khoá học trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về luật pháp, quản trị, kỹ thuật và tài chính cho các cá nhân và tổ chức trong việc bảo vệ an toàn và sức khỏe cho người lao động, bảo toàn của máy móc, thiết bị, tài sản và sự phát triển bền vững đối với môi trường sống. Với quan điểm là tất cả các tai nạn, rủi ro hay các tác động đến môi trường đều có thể kiểm sóat được. Ngành HSE phát triển không ngừng và đi vào nhiều lĩnh vực họat động cũng như cuộc sống hàng ngày để đảm bảo hay bảo vệ con người, thiết bị, tài sản và môi trường sống của chúng ta. Sau khi hoàn thành khóa học, học viên có thể:

- Nhận thức đầy đủ tầm quan trọng của việc an toàn, sức khoẻ, môi trường. 

- Hiểu biết và thành thạo các thao tác trong quy trình thực hiện HSE.

- Xây dựng hệ thống quản lý HSE và thực hiện công tác quản lý & kiểm soát thực thi an toàn lao động - vệ sinh - văn minh môi trường các khu sản xuất phục vụ dự án.

- Nâng cao năng lực đánh giá mức độ an toàn của HSE.

- Có kỹ năng thực hiện nhiều giải pháp nâng cao HSE của công ty.

- Nâng cao kiến thức và kỹ năng xây dựng, đánh giá, thẩm định các dự án HSE.


 

Công việc nào được quan tâm nhiều về HSE nhất?

Tất cả mọi công việc dù là những công việc bình thường nhất hàng ngày đều có những rủi ro hiện hữu hoặc tiềm ẩn, tuy nhiên mối rủi ro đó xuất hiện ở những mức độ khác nhau vì sự ảnh hưởng của nó khác nhau như:
* Làm việc với nguồn phóng xạ
* Làm việc trên cao
* Làm việc với các nguồn năng lượng
* Làm việc với hóa chất
* Làm việc trong không gian hạn chế
* Giao thông vận tải
* Làm việc và tiếp xúc với các thiết bị nặng họăc nâng cẩu
* Đào đất và khai thác mỏ.
Các lĩnh vực họat động trong ngành HSE: 
* Xây dựng tiêu chuẩn và quản lý hệ thống kiểm sóat. 
* Thanh tra, thanh sát và phát triển. 
* Tư vấn giám sát 
* Đánh giá rủi ro và biện pháp kiểm sóat 
* Điều tra tai nạn và khắc phục sự cố 
* An tòan cho xây dựng, lắp đặt và sản xuất
* An tòan cho giao thông vận tải
* An tòan với hóa chất và các chất độc hại
* An tòan điện và các nguồn năng lượng khác
* An tòan cho vận hành cơ khi máy móc
* An tòan trong nghiên cứu chế tạo
* An tòan với các nguồn phóng xạ
* An tòan trong phòng và chống cháy, nổ
* Chính sách sức khỏe cộng đồng
* Chế độ thực phẩm dinh dưỡng
* Các vấn đề về bệnh nghề nghiệp
* Các vấn đề về thương tật và chế độ làm việc
* Các vấn đề về sơ cứu, cấp cứu
* Công tác bảo vệ môi trường (cây, không khí, nguồn nước)
* Kiểm sóat và xử lý rác thải, nước thải và khí thải
* Các vấn đề về tiếng ồn, âm học
* Các vấn đề về khí thải và chất lượng không khí
* Các vấn đề về nguồn nước
* Các vấn đề về đất, cây và điều kiện tự nhiên
* Các vấn đề về sói mòn, và Ô nhiễm 

Đối tượng của khóa học bao gồm:

- Cán bộ lãnh đạo, chuyên viên, nhân viên phụ trách trong các tổ chức hay công ty, nơi mà có các họat động tiềm năng gây rủi ro cho con người, tài sản và môi trường.

- Ban giám đốc, Cấp quản lý

- Cán bộ HSE trong nhà máy

- Cán bộ phụ trách về Hóa chất, Môi trường, An toàn,

- Cán bộ phụ trách OHSAS 18001, ISO 14001,...

- Sinh viên năm cuối ngành An Toàn, Hóa Chất, Môi Trường,...

Thời gian

Khóa học gồm 8 buổi, học vào cuối tuần

Học tại trung tâm Tp. Hồ Chí Minh

Học phí

Học phí cho mỗi học viên là  2.800.000 đồng/học viên.

Học phí cho 2 học viên trở lên cùng cơ quan là 2.500.000 đồng/ học viên.

Học phí trên bao gồm tài liệu học tập, teabreak

Phần 1– HSE và Doanh nghiệp

1.1- Một số khái niệm liên quan đến HSE

-         Khái niệm về HSE

-         HSE & Đối tượng quan tâm

-         Tiêu chí HSE

1.2- HSE và Doanh nghiệp

-         Lĩnh vực họat động HSE

-         Yêu cầu 5L từ Kỹ sư HSE

-         Quyền lợi, quyền hạn, trách nhiệm của Kỹ sư HSE

-         Công việc của kỹ sư HSE:

-         Yêu cầu đối với  kỹ sư HSE:

-         Tầm quan trọng của HSE đến sự PTBV của DN

Phần 2- SỨC KHỎE NGHỀ NGHIỆP (H - Occupational Health)

2.1- Tổng quan về  Sức khỏe nghề nghiệp (SKNN)

-         Khái niệm về SKNN

-         Mục đích của SKNN

-         Tầm quan trọng của SKNN

-         Chi phí liên quan đến SKNN

2.2- Điều kiện làm việc & các yếu tố ảnh hưởng đến SKNN

-         Khái niệm về điều kiện làm việc (ĐKLV)

-         Yếu tố đặc trưng của ĐKLV

-         Yếu tố đe dọa

-         Yếu tố liên quan

-         Yếu tố nguy hiểm và có hại

-         Yếu tố con người

-         Yếu tố tâm sinh lý lao động

-         Yếu tố mệt mỏi trong lao động

-         Yếu tố tư thế lao động bắt buộc

-         Mối quan hệ giữa ĐKLV và SKNN

2.3- Ảnh hưởng của SKNN trong một số ĐKLV đặc thù (theo yêu cầu)

-         SKNN và vấn đề nhiễm độc trong SXCN

-         SKNN khi làm việc với hóa chất

-         SKNN khi làm việc trong điều kiện nóng bức

-         SKNN khi làm việc trên cao…v…v…

2.4- Bệnh nghề nghiệp (BNN):

-         Khái niệm về BNN và nhiễm độc nghề nghiệp

-         Cách NLĐ có thể nhận biết BNN

-         Nguyên nhân gây BNN

-         Giám định BNN & Chế độ trợ cấp BNN

-         Các BNN được bảo hiểm

-         Quy định về khám SK định kỳ và khám BNN đối với NLĐ

2.5- Một số biện pháp bảo vệ SKNN:

-         Biện pháp kỹ thuật

-         Biện pháp tổ chức

-         Biện pháp phục hồi

2.6- Một số văn bản pháp lý liên quan đến SKNN

Phần 3- AN TOÀN LAO ĐỘNG (S - Safety)

3.1-  Một số khái niệm liên quan về tai nạn lao động (TNLĐ).

-         Khái niệm chung về bảo hộ lao động (BHLĐ)

-         An toàn lao động (ATLĐ) và vệ sinh lao động (VSLĐ)

-         TNLĐ và chấn thương trong SXCN

-         Vùng nguy hiểm,

-         Khoảng cách an toàn

-         Yếu tố nguy hiểm, độc hại

-         Yếu tố  rủi ro.

-         Nguyên nhân gây TNLĐ

-         Cơ cấu che chắn, bảo vệ

-         Cơ cấu phòng ngừa

-         Tín hiệu an toàn

-         Dấu hiệu an toàn

3.2- Một số kỹ thuật an toàn trong SXCN

-         Văn hóa an toàn trong SXCN

-         An toàn điện

-         An toàn thiết bị nâng chuyển

-         An toàn thiết bị chịu áp

-         An toàn làm việc trong không gian hạn chế (kín)

-         An toàn phòng chống cháy- nổ

-         Một số KTAT khác…

3.3- Nhóm giải pháp phòng ngừa, giảm thiểu TNLĐ, BNN trong SXCN

-         Nguyên tắc cần tuân thủ để đạt được giải pháp đề xuất khả thi

-         Nhóm giải pháp kỹ thuật

-         Nhóm giải pháp quản lý

-         Nhóm giải pháp hỗ trợ

3.4. Nhận diện, đánh giá và Kiểm soát rủi ro

 - Khái niệm về rủi ro (nguy cơ)

-  Nhận diện mối nguy & đánh giá Rủi ro

- Dấu hiệu nhận biết Rủi ro

- Đánh giá rủi ro theo OHSAS 18001:2007

- Quy trình quản lý Rủi ro

-  Phân tích và Kiểm soát Rủi ro

 3.5. Một số văn bản pháp lý liên quan đến ATLĐ

Phần 4- MÔI TRƯỜNG SXCN (E- Environment)

4.1. Khái niệm về Môi trường trong HSE

-         Môi trường doanh nghiệp

-         Môi trường sống và môi trường làm việc

-         Điều kiện vi khí hậu trong SXCN

-         Các biện pháp chống điều kiện vi khí hậu xấu

-         Phòng chống nhiễm độc trong SXCN

-         Nguyên lý xử lý khí và hơi chất độc hại

4.2. Đánh giá tác động xã hội & môi trường

-         Đánh giá tác động môi trường (ĐTM)

-         Đánh giá tác động xã hội (ĐTX)

4.3- Hệ Thống quản lý môi trường (HTQLMT-EMS)

-         Khái niệm về HTQLMT

-         Chu trình PDCA

-         Lợi ích khí áp dụng HTQLDN trong DN

-         Quản lý chất thải

4.4- Kế hoạch phòng ngừa, ứng phó và khắc phục sự cố môi trường

-         Khái niệm về sự cố môi trường (SCMT)

-         Kế hoạch ứng phó SCMT

-         Phòng ngừa SCMT

-         Ứng phó SCMT

-         Khắc phục ô nhiễm và phục hồi môi trường

4.5. Luật môi trường và Qui chuẩn/Tiêu chuẩn kỹ thuật Môi trường

TS. Hà Dương Xuân Bảo

Tiến sĩ, Giảng viên Khoa Môi trường, Trường Đại học Bách Khoa, Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh

Tham gia nhóm lập dự án mở chuyên ngành HSE tại khoa Môi trường & Tài nguyên, trường Đại học Bách Khoa, ĐHQG TP.HCM (viết báo cáo chính).

Giảng dạy chính môn An toàn lao động & Vệ sinh môi trường công nghiệp (bậc đại học); môn HSE- Sức khỏe, An toàn & Môi trường (bậc cao học) và môn Sức khỏe cộng đồng & Vệ sinh môi trường (bậc cao học) tại trường ĐH Bách khoa TP.HCM; môn Sự cố hiểm họa & Kỹ thuật an toàn môi trường (bậc cao học) tại trường Đại học Công nghiệp TP.HCM.

Đã tham gia lớp đào tạo giảng viên dạy về An toàn lao động (có chứng chỉ do Cục An toàn lao động cấp năm 2014)

Hướng dẫn hơn 50 học viên cao học - đề tài liên quan đến HSE.

Trực tiếp huấn luyện HSE cho doanh nghiệp (theo Thông tư số 27/2013/TT-BLĐTBXH, ngày 18/10/2013 của Bộ LĐ-TBXH, v/v Thông tư quy định về công tác huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động tại cơ sở lao động): 

1.     Cty Nestle Đồng Nai

-         KCN Biên Hòa 2, Đ.Nai

+         An toàn Hóa chất

2.     Cty Huhtamaki VN

-         KCN Vietnam-Singapore 1, Bình Dương

+         An toàn Hóa chất

3.     Cty Bosch

-         KCN Long Thành, Đ.Nai

+         An toàn Hóa chất

4.     Cty Ajinomoto

-         KCN Long Thành, Đ.Nai

+         An toàn Hóa chất

5.     Trung tâm Kiểm định & Huấn luyện ATLĐ

-         Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+         Thông tư liên tịch 01/2011/TTLT-BLĐTBXH- BYT, ngày 10/1/2011

6.     Cty Saigon Vewong

-         Q. 12, TP.HCM

+         An toàn lao động (chung)

7.     Cty TNHH Vận tải hỗn hợp Việt Nhật 1

-         Q. 2, TP.HCM

+         An toàn lao động (chung)

8.     Trung tâm Kiểm định & Huấn luyện ATLĐ

-         Q. Bình Thạnh, TP.HCM

+         Lớp đào tạo giảng viên ATLĐ, chuyên đề: An toàn hóa chất

9.     Cty HOLCIM Hòn Chông, Kiên Giang

-         Kiên Lương, Kiên Giang

+         An toàn làm việc với nhiệt nóng; An toàn lao động – nhóm 1

10.  Cty TNHH liên doanh Vĩnh Hưng

-         Q. 12, TP.HCM

+         An toàn Hóa chất

11.  Cty TNHH Nhựa VN

-         Dĩ An, Bình Dương

+         An toàn Hóa chấ

12.  Cty Saigon Container

-         Q. Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

+         An toàn lao động (chung)

13.  Bộ tư lệnh Hải Quân

-         Q. 1, TP.HCM

+         An toàn Hóa chất

14.  Cty Việt Tiến

-         KCN Tân Bình, TP.HCM

+         An toàn Hóa chất; An toàn không gian kín

15.  Cty Minh Việt

-         KCN Tân Bình, TP.HCM

+         An toàn Hóa chất

16.  Cty Tài Việt

-         KCX Tân Thuận, Q. 7, TP.HCM

+         An toàn Hóa chất,
AT máy nén khí & AT điện

 

Đăng ký khóa học "HSE - AN TOÀN, SỨC KHỎE VÀ MÔI TRƯỜNG"
Gửi bình luận

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác