Nâng cao kiến thức và khả năng quản trị nhân sự giúp doanh nghiệp hoạch định chính sách tuyển dụng, thu hút nhân lực vào công ty thông qua việc sử dụng hiệu quả các phương pháp và cách thức tuyển dụng; phỏng vấn và đánh giá ứng viên dựa trên bằng chứng khách quan và cụ thể; tuyển chọn nhân sự đạt hiệu quả cao và tạo ấn tượng tích cực về công ty.

Nâng cao kỹ năng hoạch định nhân sự và lập kế hoạch thực hiện; sử dụng bảng mô tả công việc làm công cụ hữu hiệu cho việc sắp xếp cấp bậc và xác định mức lương vị trí công việc công bằng và hợp lý.

NỘI DUNG CHI TIẾT KHÓA HỌC:

Thời Lượng

Nội Dung

4 Buổi

Tuyển dụng nhân viên:

Kỹ năng quảng cáo, phỏng vấn và thiết kế mẫu hồ sơ xin việc.

Kỹ năng nhận diện nhân viên trong phỏng vấn.

Tiến trình tuyển chọn.

Các kỹ thuật phỏng vấn.

 Các bí quyết phỏng vấn.

Thực hành phỏng vấn. Tuyển chọn ứng viên.

Trả lương cho kết quả công việc. Thư đề nghị công việc.

Bài tập thực hành trên công việc. Thực hành lập câu hỏi phỏng vấn

Phân tích công việc:

Thiết kế và phân tích công việc.

Thực hành thiết kế dòng công việc, phân tích công việc.

Tổ chức lao động khoa học:

Cơ sở khoa học trong tổ chức lao động.

Tổ chức nơi làm việc.

Làm việc theo nhóm.

Kích thích, động viên nhân viên.

Khóa học được thiết kế dành cho các Giám Đốc Nhân Sự hoặc Trưởng, Phó phòng, cán bộ quản lý tại các doanh nghiệp.

 • PGS.TS Lê Thanh Hà
  PGS.TS Lê Thanh Hà
 • TS. Nguyễn Hùng Phong
  TS. Nguyễn Hùng Phong
 • PGS.TS Hồ Tiến Dũng
  PGS.TS Hồ Tiến Dũng
 • TS. Trần Đình Hiền
  TS. Trần Đình Hiền
Đăng ký khóa học "Kỹ năng quản trị nhân sự"
Gửi bình luận

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác