“Mini MBA” là chương trình đào tạo được các Giáo Sư và các Chuyên Gia hàng đầu của TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM và VIỆN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu cập nhật kiến thức tiên tiến, hoàn thiện Kỹ nắng và Phương pháp lãnh đạo cho các CEO Việt nam; được biên soạn và có tham khảo, ứng dụng chương trình đào tạo MBA danh tiếng của Đại học Havard Hoa Kỳ (Harvard University, Website: www.harvard.edu/MBA); Chương trình Thạc sỹ Kinh Doanh Quốc Tế -MIB của Đại Học Curtin, Úc (Curtin University, Website: www.curtin.edu.au); Chương trình Thạc sỹ Kinh Tế Phát Triển của Viện Khoa Học Xã Hội Hà Lan và ĐH Kinh Tế TPHCM, Chương trình Fulright Hoa kỳ và ĐH Kinh Tế TPHCM; Học viện Quản Lý & Lãnh Đạo Anh Quốc - ILM (Institute of Leadership & Management, Website: www.i-l-m.com); Học Viện Quản Trị Kinh Doanh Hoa Kỳ - AMA (American Management Association, Website: www.amanet.org).

Chương trình trang bị những kiến thức, kỹ năng và phương pháp quản lý toàn diện theo khoa học quản lý hiện đại, xây dựng trên nền tảng các học thuyết về kinh tế, quản trị, chiến lược và đặc biệt là kỹ năng giải quyết tình huống thực tại lớp. Khóa học đi sâu vào những yếu tố chi phối đến công tác quản lý của nhà điều hành doanh nghiệp, từ đó có cách nhìn mới hơn về công tác quản lý, điều hành nhằm đảm bảo đưa doanh nghiệp hoạt động một cách hiệu quả hơn.

Sau khóa học học viên sẽ:

- Nhận thức về vai trò và tầm quan trọng của một nhà quản lý chuyên nghiệp đối với doanh nghiệp trong tiến trình toàn cầu hóa và hội nhập kinh tế.

- Thu nhận một lượng kiến thức cần thiết về quản lý mà một nhà quản lý doanh nghiệp cần phải có đồng thời hướng đến sự hoàn hảo trong phương pháp quản lý.

- Hiểu và nắm bắt được phương pháp “Tư duy hệ thống và tư duy sáng tạo” để ứng dụng trong hoạt động quản lý từ khâu thiết lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và cải tiến quy trình hoạt động kinh doanh.

- Nắm vững và xác lập được chiến lược quản lý công việc dưới các góc độ khác nhau của hoạt động sản xuất - kinh doanh (Quản lý Điều hành, Marketing, Bán hàng, Tài chính, Nhân sự …).

Đối tượng tham gia lớp học

Giám đốc, phó giám đốc các doanh nghiệp, các trưởng, phó phòng; trưởng, phó bộ phận và một số chức vụ khác liên quan đến công tác quản lý, điều hành doanh nghiệp.

Thời gian

Khóa học gồm 11 chuyên đề, tổng cộng 144 tiết học;

Mỗi tuần học 3 buổi, mỗi buổi 4 tiết học. Có các lớp học cuối tuần hoặc các buổi tối trong tuần.

Học phí

Học phí của khóa học: 14.500.000 đ/ khóa

Đăng ký từ 2 người: 13.500.000 đ/ khoá

Chính sách đóng học phí cụ thể như sau:

Đóng 1 lần: 11 triệu

Đóng 2 lần

- Lần 1: 50% học phí, trước khi khoá học bắt đầu 4 ngày

- Lần 2: 40% học phí, khi học 1/2 chương trình

Đóng 3 lần

- Lần 1: 40% học phí, trước khi khoá học bắt đầu 4 ngày

- Lần 2: 30% học phí, khi học 1/3 chương trình

- Lần 3: 30% học phí, khi học 2/3 chương trình

Học phí đã bao gồm tất cả tài liệu, Teabreak

 

Chương trình học:

PHẦN I: CHÂN DUNG MỘT LÃNH ĐẠO: TẦM NHÌN, TƯ DUY & CHIẾN LƯỢC

1.1.   BỐI CẢNH TOÀN CẦU VÀ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH QUỐC TẾ ĐẦY BIẾN ĐỘNG.

Thời lượng: 3 buổi

1.1.1.      Tình hình kinh tế - chính trị thế giới

ü  Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu có nguy cơ tái phát.

ü  Cuộc khủng hoảng chính trị Nga – Mỹ và Châu âu

ü  Châu Âu vẫn chưa thoát khỏi khủng hoảng nợ công.

ü  Giá dầu thế giới biến động bất thường ảnh hưởng gì đến Kinh tế thế giới, Việt Nam?

ü  Kinh tế Trung Quốc bắt đầu suy giảm, khủng hoảng chính trị giữa Trung Quốc – Nhật bản và Chiến lược quay lại châu á thái bình dương ảnh hưởng gì đến kinh tế khu vực?

1.1.2.      Tình Hình Kinh Tế - Chính Trị ở Việt Nam

ü  Các tập đoàn, tổng công` ty nhà nước và cuộc “đại phẩu”?

ü  Quả bom BĐS và “cục máu đông” nợ xấu?

ü  Các chính sách kinh tế vĩ mô và các gói giải pháp giả cứu nền kinh tế?

ü  Kinh tế việt nam trong bối cảnh hội nhập Asean, Asean +6; TPP; VN – EURO….

ü  Cơ hội và thách thức gì đối với các Các doanh nghiệp VN và chúng ta sẽ phải ứng phó như thế nào trước tình hình phức tạp hiện nay? Đâu là giải pháp? …

1.2.  CHÂN DUNG LÃNH ĐẠO VÀ CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ ĐIỀU HÀNH

Thời lượng: 3 buổi

ü  Chân dung của 1 Lãnh Đạo chuyên nghiệp ngày nay.

ü  Vai trò, trách nhiệm và công việc của một Pro CEO.

ü  Từ Khoa học quản trị hiện đại đến thực tiễn và ứng dụng?

ü  Thiết kế, phân tích và xây dựng hệ thống quản trị hiệu quả.

ü  Cơ cấu của một tổ chức: sắp xếp, chuẩn hóa và quản lý.

ü  Tính hiệu quả của một doanh nghiệp.

ü  Thiết kế một tổ chức thích hợp.

ü  Chìa khóa cho sự thành công của một tổ chức.

ü  Các kỹ năng quản trị doanh nghiệp: Quản trị theo mục tiêu, sử dụng bộ 3: MBO, SMART, KPIs để đạt kết quả tối ưu trong quản trị Doanh nghiệp

ü  Kỹ năng giải quyết vấn đề và ra quyết định của 1 Giám đốc chuyên nghiệp.

ü  Các kỹ thuật phòng tránh và phát triển công ty khi kinh tế khủng hoảng?

1.3.  MỘT CÔNG TY KHÔNG THỂ KHÔNG CÓ CHIẾN LƯỢC

Thời lượng: 3 buổi

ü  Tổng quan về chiến lược Công ty.

ü  Phương pháp xây dựng chiến lược cho công ty.

ü  Tầm nhìn của công ty, Xây dựng tầm nhìn của công ty

ü  Phát triển bức tranh tổng thể về tương lai của công ty.

ü  Sứ mạng của công ty bạn?.

ü  Phân tích môi trường bên ngoài

ü  Phân tích môi trường bên trong

ü  Các công cụ phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh cốt lõi của DN

ü  Xây dựng và đánh giá, lựa chọn chiến lược cho cty.

ü  Thực thi chiến lược và các chương trình hành động cụ thể.

ü  Phân bổ nguồn lực thực hiện chiến lược.

ü  Vũ khí cạnh tranh - Đồng minh chiến lược.

ü  Các chiến lược thành công/thất bại – Bài học kinh nghiệm.

Bài tập tình huống

Thực hành lập chiến lược công ty..

1.4.  Tư Duy Sáng Tạo – Sự Sống Còn Của Doanh Nghiệp Trong Thế Kỷ 21

Thời lượng: 3 buổi

ü  Những sai lầm thường gặp trong quá trình tư duy.

ü  Các nguyên tắc sáng tạo cơ bản

ü  Sử dụng các nguyên tắc sáng tạo để giải quyết vấn đề

ü  Lãnh đạo nhóm giải quyết vấn đề dựa trên kiến thức TRIZ

ü  Sử dụng tổ hợp các nguyên tắc sáng tạo để lãnh đạo nhóm giải quyết vấn đề

PHẦN II: CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN TỔ CHỨC

2.1.  QUẢN LÝ SỰ THAY ĐỔI VÀ TÁI CẤU TRÚC DOANH NGHIỆP TRONG THỜI KỲ SUY THOÁI

Thời lượng: 3 buổi

2.1.1.      Quản lý sự thay đổi – Quản trị linh hoạt

2.1.2.      Vai trò của các CEO trong việc thực hiện sự thay đổi

ü  Tìm hiểu và nhận dạng sự thay đổi

ü  Lên kế hoạch thay đổi

ü  Thực hiện sự thay đổi

ü  Củng cố sự thay đổi

ü  Thảo luận các tình huống thực tế.

2.1.3.      Tái cấu trúc doanh nghiệp

ü  Tại sao bạn cần phải tái cấu trúc doanh nghiệp lúc này?

ü  Bạn có cảm thấy cần phải thay đổi hoặc sửa đổi các quy trình nghiệp vụ trong thời kỳ khủng hoảng hiện nay hay không?

ü  Các quy trình nào cần phải sửa đổi, sửa đổi như thế nào?

ü  Doanh nghiệp sau khi tái cấu trúc sẽ như thế nào? Có vượt qua khủng hoảng và tăng lợi nhuận hay không?

ü  Làm thế nào để duy trì lợi nhuận & tăng trưởng một cách bền vững?

ü  Tái cấu trúc quy trình nghiệp vụ như thế nào?

ü  Các vấn đề cần quan tâm trong BPR?

ü  Tại sao cần BR và BPR?

2.1.4.      Pháp luật dành cho Lãnh Đạo.

ü  Những yêu cầu đặt ra đối với các CEO từ góc độ Pháp luật.

ü  Cơ sở xác định địa vị pháp lý cho CEO.

ü  Những vấn đề cốt lõi trong các luật: Luật doanh nghiệp, Luật đầu tư, Luật thương mại.

2.2.  XÂY DỰNG VÀ PHÁT TRIỂN THƯƠNG HIỆU MẠNH

Thời lượng: 3 buổi

ü  Giới thiệu về xây dựng thương hiệu

ü  Tầm quan trọng của Xây dựng thương hiệu mạnh

ü  Tầm quan trọng của việc xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu cho doanh nghiệp

ü  Cấu trúc của thương hiệu, Các yếu tố tạo nên một bộ nhận diện thương hiệu, xây dựng một bộ nhận diện thương hiệu hoàn chỉnh, đăng ký thương hiệu cho doanh nghiệp

ü  Những yếu tố cốt lõi của Marketing thương hiệu.

ü  Quan điểm Marketing, Giá trị thương hiệu; Bản chất của xây dựng thương hiệu; Định vị để xây dựng thương hiệu.

ü  Đo lường tài sản thương hiệu: Các kỹ thuật và Phương pháp

ü  Xây dựng thương hiệu toàn cầu

ü  Mở rộng thương hiệu và chiến lược mở rộng thương hiệu

ü  Các chiến lược xây dựng thương hiệu ở những thị trường mới nổi

ü  Kinh nghiệm xây dựng thương hiệu của các tập đoàn trên Thế giới và tại Việt nam

2.3.  QUẢN TRỊ TÀI CHÍNH DÀNH CHO LÃNH ĐẠO

Thời lượng: 3 buổi

2.3.1.      Các Kỹ Năng Đọc Hiểu Báo Cáo Tài Chính

ü  Nhận thức mới về tài chính.

ü  Các chiến lược về tài chính cho công ty.

ü  Đọc hiểu Hệ thống báo cáo tài chính doanh nghiệp và ý nghĩa của các con số.

ü  Đọc hiểu bảng cân đối kế toán; Bảng lưu chuyển tiền tệ; Bảng kết quả hoạt động kinh doanh; Thuyết minh báo cáo Tài Chính.

2.3.2.      Quản Trị Rủi Ro Tài Chính Doanh Nghiệp

ü  Nguồn góc rủi ro tài chính

ü  Phương pháp giá trị có rủi ro VAR

ü  Phòng ngừa rủi ro tỷ giá, các công cụ mới trong quản trị rủi ro

ü  Các kỹ thuật và những ứng dụng của quản trị rủi ro tài chính

PHẦN III: CÁC KỸ NĂNG QUẢN TRỊ NHÂN SỰ VÀ PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

3.1.  PHƯƠNG PHÁP PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC LÃNH ĐẠO

Thời lượng: 3 buổi

ü  Tâm lý con người và tìm hiểu tâm lý con người.

ü  Một số yếu tố tâm lý người lao động.

ü  Tình cảm và phương pháp gây thiện cảm.

ü  Động viên, kích thích người lao động; Ứng dụng các lý thuyết động viên.

ü  Lãnh đạo doanh nghiệp với quản lý xung đột, phương pháp giải quyết các xung đột, biến xung đột theo chiều hướng có lợi cho doanh nghiệp

ü  Các phong cách lãnh đạo, ưu và nhược của mỗi phong cách. Thực hành các phong cách lãnh đạo.

ü  Làm bài tập tình huống về lãnh đạo.

ü  Định hướng công việc trong lãnh đạo.

3.2.  QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN NGUỒN NHÂN LỰC DOANH NGHIỆP

Thời lượng: 3 buổi

ü  Giới thiệu về quản trị nhân sự.

ü  Các mô hình, phương pháp, kỹ năng xây dựng chiến luợc nhân sự

ü  Mối quan hệ giữa chiến lược nhân sự và chiến lược kinh doanh. Phân tích chiến lược nhân sự của một số tập đoàn toàn cầu (Google, Toyota, Microsoft…)

ü  Xây dựng chiến lược nhân sự từ cách nhìn và văn hoá Việt Nam

ü  Làm sao tuyển để dụng; phân tích, thiết kế bảng mô tả công việc.

ü  Tổ chức lao động theo khoa học: Cơ sở khoa học trong tổ chức lao động, tổ chức nơi làm việc, làm việc theo nhóm…

ü  Đánh giá thi đua của nhân viên trong công ty.

ü  Khen thưởng động viên nhân viên. Động cơ làm việc của nhân viên các cấp. Các yếu tố quan trọng nhất quyết định động cơ làm việc của nhân viên

ü  Kỹ năng động viên của nhà quản lý. Những việc nên làm và những việc không nên làm; Các giải pháp tạo động lực làm việc

ü  Đánh giá trình độ quản trị nguồn nhân lực. Kinh nghiệm thực tế đánh giá thi đua tại công ty.

Báo Cáo Thu Hoạch cuối khóa, bế giảng và phát Bằng tốt nghiệp.

Thời lượng: 6 buổi

 

 • TS Lê Thẩm Dương
  TS Lê Thẩm Dương
 • TS Vũ Thị Phượng
  TS Vũ Thị Phượng
 • TS. Thái Trí Dũng
  TS. Thái Trí Dũng
 • TS. Phạm Văn Tài
  TS. Phạm Văn Tài
 • PGS.TS Lê Thanh Hà
  PGS.TS Lê Thanh Hà
 • PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hoa
  PGS.TS.Nguyễn Thị Liên Hoa
 • PTS.TS. Lê Phan Diệu Thảo
  PTS.TS. Lê Phan Diệu Thảo
Đăng ký khóa học "Mini MBA"
Gửi bình luận

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác