28/05/2015 10:59:54
“Mini MBA” là chương trình đào tạo được các Giáo Sư và các Chuyên Gia hàng đầu của TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM và VIỆN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT ...

28/05/2015 11:16:18
Khóa học trang bị những kiến thức, kỹ năng và phương pháp quản lý toàn diện theo khoa học quản lý hiện đại, xây dựng trên nền tảng các học ...

28/05/2015 13:55:06
Thị trường bán lẻ Việt Nam là một thị trường còn rất nhiều tiềm năng. Hiện nay Việt Nam đang có trên 90 triệu dân, lực lượng dân số trẻ ...

05/06/2015 08:58:08
This course emphasizes a structured approach to project management to ensure a well-planned project whose scope is managed, risks assessed and mitigated. This course is aligned with the processes described ...

05/06/2015 09:06:00
Khóa học trang bị và cập nhật những kiến thức về kỹ năng và phương pháp quản lý nhân sự chuyên nghiệp theo khoa học quản lý hiện đại. Khóa ...

05/06/2015 09:15:18
The role of the CMO is more demanding than ever as today’s marketing executives must navigate the rocky waters of increasing market pressures, economic downturns and leadership challenges. In order ...

05/06/2015 09:25:18
Cung cấp những kiến thức cơ bản và nâng cao để thực hiện chức năng, nhiệm vụ, vai trò của một CFO trong công ty.

03/07/2015 15:29:37
“Mini MBA” là chương trình đào tạo được các Giáo Sư và các Chuyên Gia hàng đầu của TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TPHCM và VIỆN QUẢN TRỊ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH ...

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác