21/09/2015 10:09:54
Khóa học cung cấp cho sinh viên những kỹ năng, công cụ và phương pháp học tập, tiếp thu kiến thức, nghiên cứu hiệu quả khi học đại học. Khóa ...

27/05/2015 09:38:27
Khóa học cung cấp cho các học viên những phương pháp và công cụ để kích thích và động viên nhân viên làm việc. Tạo một môi trường luôn có ...

27/05/2015 10:01:19
Trang bị những kiến thức và kỹ năng cần thiết về kỹ thuật, tài chính và quản lý cho các cá nhân và tổ chức trong việc xây dựng và ...

27/05/2015 10:12:48
Nâng cao năng lực giao tiếp với khách hàng, khả năng tiếp thị, khả năng marketing và bán hàng cũng như khả năng phục vụ, lôi kéo khách hàng cho ...

27/05/2015 10:25:58
Khóa học cung cấp cho học viên những phương pháp, kỹ năng và nghệ thuật cần thiết để đàm phán, thu hồi công nợ với khách hàng; Xác lập nhận ...

27/05/2015 10:37:11
Khóa học đào tạo và bồi dưỡng cho Học viên những kiến thức, kỹ năng và nghệ thuật chuyên sâu trong giao tiếp với khách hàng cũng như nâng cao ...

27/05/2015 10:53:41
Trang bị và cập nhật những kiến thức, kỹ năng và phương pháp quản lý toàn diện theo khoa học quản lý hiện đại, xây dựng trên nền tảng các ...

27/05/2015 11:04:49
Nâng cao khả năng thiết lập kế hoạch công việc cho bản thân từ đó học viên có thể thực hiện công việc của mình một cách hiệu quả hơn, ...

Trước1234Sau

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác