Hạch toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá
Hạch toán hoa hồng đại lý bán hàng đúng giá

Quyết định 15/2006/QĐ-BTC về việc ban hành chế độ kế toán mới trong đó hướng dẫn hạch toán hoa hồng bán hàng đại lý đúng giá như sau : 
Khi xác định hoa hồng bán hàng đúng giá mà đại lý được hưởng, bên Đại lý lập hóa đơn trên số hoa hồng thực hưởng để ghi giảm công nợ phải trả cho bên Chủ Hàng đồng thời hạch toán như sau : 

Xem thêm
PR VÀ MỘT GÓC NHÌN
PR VÀ MỘT GÓC NHÌN

Thành công của một số doanh nghiệp trong thời gian qua đã khiến nhiều người nhầm tưởng PR như thần dược, có thể mang lại cho thương hiệu sức khỏe cường tráng trong chớp mắt. Nhiều người cho rằng, PR đơn giản chỉ là xuất hiện trên các phương tiện truyền thông càng nhiều càng tốt. Vô tình, họ đã đơn giản hóa chức năng và giá trị, quy đồng PR với quan hệ báo chí hoặc đối ngoại. Các nhóm đối tượng khác của PR như cổ đông, khách hàng, người lao động… bị lãng quên.

Xem thêm
BÀN VỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU
BÀN VỀ XÂY DỰNG THƯƠNG HIỆU

Với các nhà quản lý, quy trình xây dựng thương hiệu thường gồm: hình thành khái niệm thương hiệu, thiết kế (hoặc tái thiết kế) logo, thực hiện slogan thể hiện sự cam kết thương hiệu. Bên cạnh đó là xây dựng hệ thống nhận diện thương hiệu: màu sắc, đồng phục, bao bì sản phẩm, bảng hiệu quảng cáo… rồi xây dựng phim quảng cáo (TVC ad), báo chí (print ad), các nội dung PR (quan hệ công chúng)…

 

Xem thêm
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC B-HRM, TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP
GIẢI PHÁP QUẢN TRỊ NGUỒN NHÂN LỰC B-HRM, TỔNG QUAN VỀ GIẢI PHÁP

- Làm thế nào để doanh nghiệp hoạch định được mô hình tổ chức phù hợp nhất?

- Làm thế nào để phân tích công việc cho các vị trí trong công ty
- Làm thế nào để phân công “đúng người, đúng việc”?
- Làm thế nào để thu hút được nhân tài đến với doanh nghiệp mình?
- Làm thế nào để lập kế hoạch công việc và đánh giá hiệu quả làm việc của nhân viên một cách chính xác và khách quan nhất?
- Làm để nào để Quản lý tổng quan và chi tiết tất cả những thông tin nhân sự liên quan và cần thiết?
 

Xem thêm

“Qua khóa học CEO tại Viện, với lực lượng giảng viên chất lượng, tôi đã lãnh hội được nhiều kiến thức áp dụng được thực tế công việc tại công ty của tôi”

Chị Thúy
Giám đốc nhân sự
Khách hàng
Đối tác