Xu Hướng 2/2023 # Hướng Dẫn Làm Bài Tập Toán Lớp 11 Trắc Nghiệm # Top 9 View | Globaltraining.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Hướng Dẫn Làm Bài Tập Toán Lớp 11 Trắc Nghiệm # Top 9 View

Bạn đang xem bài viết Hướng Dẫn Làm Bài Tập Toán Lớp 11 Trắc Nghiệm được cập nhật mới nhất trên website Globaltraining.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

I. Lý thuyết cần nắm để giải bài tập toán lớp 11 – Quy tắc đếm

Để làm tốt các bài tập trắc nghiệm toán 11 phần quy tắc đếm các em cần nắm rõ các kiến thức sau đây:

1. Quy tắc cộng:

Một công việc sẽ được hoàn thành bởi một trong hai hành động X hoặc Y. Nếu hành động X có m cách thực hiện, hành động Y có n cách thực hiện và không trùng với bất cứ cách thực hiện nào của X thì công việc đó sẽ có m+n cách thực hiện.

– Khi A và B là hai tập hợp hữu hạn, không giao nhau thì ta có:

n(A∪B) = n(A) + n(B)

– Khi A và B là hai tập hợp hữu hạn bất kỳ thì ta có:

n(A∪B) = n(A) + n(B) – n(A ∩ B)

Chú ý: nếu A1,A2,…,An là các tập hợp hữu hạn và đôi một không giao nhau thì n(A1∪A2∪…An) = n(A1) + n(A2)+…+n(An)

2. Quy tắc nhân:

Một công việc được hoàn thành bởi hai hành động liên tiếp là X và Y. Nếu hành động X có m cách thực hiện và ứng với hành động Y có n cách thực hiện thì có m.n cách hoàn thành công việc.

Chú ý: Quy tắc nhân có thể mở rộng cho nhiều hành động liên tiếp.

Các em cần phân biệt rõ hai quy tắc đếm này để khi áp dụng làm bài tập toán lớp 11 phần này không bị lúng túng và đạt hiệu quả cao nhất.

II. Hướng dẫn giải bài tập toán lớp 11 – Phần quy tắc đếm

Bài 1. Một lớp học có 20 học sinh nữ và 17 học sinh nam.

a) Có bao nhiêu cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi tìm hiểu về trái đất?

A. 23                                              B. 17

C. 37                                              D. 391

b) Có bao nhiêu cách chọn hai học sinh tham gia hội trại Thành phố với điều kiện có cả nam và nữ?

A. 40                                            B. 340

C. 780                                           D. 1560

Hướng dẫn giải: 

a) Theo quy tắc cộng có: 20 +17 = 37 cách chọn một học sinh tham gia cuộc thi. Chọn đáp án C

b) Việc chọn hai học sinh có cả nam và nữ phải tiến hành hai hành động liên tiếp

Hành động 1: chọn 1 học sinh nữ trong số 20 học sinh nữ nên có 20 cách chọn

Hành động 2: chọn 1 học sinh nam nên có 17 cách chọn

Theo quy tắc nhân, có 20*17=340 cách chọn hai học sinh tham gia hội trại có cả nam và nữ. Chọn đáp án B

Câu 2. Một túi bóng có 20 bóng khác nhau trong đó có 7 bóng đỏ, 8 bóng xanh và 5 bóng vàng.

a) Số cách lấy được 3 bóng khác màu là

A. 20        

B. 280

C. 6840        

D. 1140

b) Số cách lấy được 2 bóng khác màu là

A. 40        

B. 78400

C. 131        

D. 2340

Hướng dẫn giải:

a) Việc chọn 3 bóng khác màu phải tiến hành 3 hành động liên tiếp: chọn 1 bóng đỏ trong 7 bóng đỏ nên có 7 cách chọn, tương tự có 8 cách chọn 1 bóng xanh và 5 cách chọn 1 bóng vàng. Áp dụng quy tắc nhân ta có: 7*8*5 = 280 cách. Vậy đáp án là B

b) Muốn lấy được 2 bóng khác màu từ trong túi đã cho xảy ra các trường hợp sau:

– Lấy được 1 bóng đỏ và 1 bóng xanh: có 7 cách để lấy 1 bóng đỏ và 8 cách để lấy 1 bóng xanh. Do đó có 7*8 =56 cách lấy

– Lấy 1 bóng đỏ và 1 bóng vàng: có 7 cách lấy 1 bóng đỏ và 5 cách lấy 1 bóng vàng. Do đó co 7*5=35 cách lấy

– Lấy 1 bóng xanh và 1 bóng vàng: có 8 cách để lấy 1 bóng xanh và 5 cách để lấy 1 bóng vàng. Do đó có 8*5 = 40 cách để lấy

– Áp dụng quy tắc cộng cho 3 trường hợp, ta có 56 + 35 +40 = 131 cách

Chọn đáp án là C

Câu 3. Từ các số 0,1,2,3,4,5 có thể lập được:

a) Bao nhiêu số có hai chữ số khác nhau và chia hết cho 5?

A. 25                           

B. 10

C. 9                               

D. 20

b) Bao nhiêu số có 3 chữ số khác nhau và chia hết cho 3?

A. 36                             

B. 42

C. 82944                       

D. Một kết quả khác

Hướng dẫn giải:

Gọi tập hợp A = {0,1,2,3,4,5}

a) Số tự nhiên có hai chữ số khác nhau có dạng: ab (a 0; a,b ∈ A, a b)

Do đó ab chia hết cho 5 nên b = 0 hoặc b = 5

Khi b = 0 thì có 5 cách chọn a ( vì a ≠ 0)

Khi b = 5 thì có 4 cách chọn a ( vì a ≠ b và a ≠ 0)

Áp dụng quy tắc cộng, có tất cả 5 + 4 = 9 số tự nhiên cần tìm. Chọn đáp án là C.

b) Số tự nhiên có ba chữ số khác nhau có dạng

Ta có chia hết cho 3 ⇒ (a+b+c) chia hết cho 3 (*)

Trong A có các bộ chữ số thỏa mãn (*) là:

(0,1,2);(0,1,5);(0,2,4);(1,2,3);(1,3,5);(2,3,4);(3,4,5)

Mỗi bộ có ba chữ số khác nhau và khác 0 nên ta viết được 3*2*1 =6 số có ba chữ số chia hết cho 3

Mỗi bộ có ba chữ số khác nhau và có một chữ số 0 nên ta viết được 2*2*1 = 4 số có ba chữ số chia hết cho 3

Vậy theo quy tắc cộng ta có: 6*4 +4*3 =36 số có 3 chữ số chia hết cho 3

Chọn đáp án là A

Câu 4: Cho dãy a1, a2, a3, a4, mỗi ai chỉ nhận giá trị 0 hoặc 1. Hỏi có bao nhiêu dãy như vậy?

A. 8      

B. 16

C. 70    

D. 1680

Hướng dẫn giải: 

Mỗi ai chỉ nhận hai giá trị (0 hoặc 1).

Theo quy tắc nhân số dãy a1, a2, a3, a4, là 2×2×2×2=16

Chọn đáp án: B

Câu 5: Trong một lớp học có 20 học sinh nam và 25 học sinh nữ. Giáo viên chủ nhiệm cần chọn 2 học sinh; 1 nam và 1 nữ tham gia đội cờ đỏ. Hỏi giáo viên chủ nhiệm có bao nhiêu cách chọn?

A. 44      

B. 946

C. 480      

D. 1892

Hướng dẫn giải:

Có 20 cách chọn bạn học sinh nam và 24 cách chọn bạn học nữ. Áp dụng quy tắc nhân 20×24= 480 cách chọn hai bạn (1 nam 1 nữ) tham gia đội cờ đỏ.

Chọn đáp án C.

Câu 6: Trên giá sách có 5 quyển sách Tiếng Anh, 6 quyển sách Toán và 8 quyển sách Tiếng Việt. Các quyển sách này là khác nhau.

a) Có bao nhiêu cách chọn 1 quyển sách là:

A. 19      

B. 240

C. 6      

D. 8

b) Có bao nhiêu cách chọn 3 quyển sách khác môn học là:

A. 19      

B. 240

C. 969      

D. 5814

c) Có bao nhiêu cách chọn 2 quyển sách khác môn học là:

A. 38      

B. 171

C. 118      

D. 342

Hướng dẫn giải: 

a. Số cách chọn một quyển sách là 5+6+8=19

Chọn đáp án: A

b. Số cách chọn 3 quyển sách là 5×6×8=240

Chọn đáp án: B

c. Số cách chọn 2 quyển sách khác môn học là: 5×6+5×8+6×8=118.

Chọn đáp án: C

Câu 7: Có bao nhiêu số chẵn có hai chữ số?

A. 14      

B. 45

C. 15      

D. 50

Hướng dẫn giải:

Số chẵn có hai chữ số có dạng:

Có 9 cách chọn a (từ 1 đến 9) và có 5 cách chọn b(là 0,2,4,6,8). Vậy tất cả có 9×5=45 số.

Chọn đáp án: B

Câu 8: Có bao nhiêu số lẻ có hai chữ số khác nhau?

A. 40      

B. 13

C. 14      

D. 45

Hướng dẫn giải: 

Số lẻ có hai chữ số khác nhau có dạng

Có 5 cách chọn b là 1,3,5,7,9. ứng với mỗi cách chọn b sẽ có 8 cách chọn a (trừ 0 và b). Áp dụng quy tắc nhân có tất cả 5*8=40 số.

Chọn đáp án: A.

Thủ Thuật Casio Giải Toán Trắc Nghiệm Toán 12

Thứ năm – 24/12/2020 09:45

Thủ thuật máy tính Casio, Cách khóa máy tính Casio bằng mật khẩu, Các trò chơi trên máy tính Casio fx-570VN PLUS, Các thủ thuật trên máy tính Casio fx 580VNX, Thủ thuật máy tính Casio fx 570ES PLUS, cách chơi mario trên máy tính casio fx-570vn plus, Cách viết chữ l trên máy tính casio

Thủ thuật máy tính Casio, Cách khóa máy tính Casio bằng mật khẩu, Các trò chơi trên máy tính Casio fx-570VN PLUS, Các thủ thuật trên máy tính Casio fx 580VNX, Thủ thuật máy tính Casio fx 570ES PLUS, cách chơi mario trên máy tính casio fx-570vn plus, Cách viết chữ l trên máy tính casio, Cách chơi game trên máy tính Casio fx 580VNX, Cách Bấm máy tính thi THPT Quốc gia 2020, Tuyển tập thủ thuật Casio Hà Ngọc Toàn PDF, Phương pháp giải Toán 12 bằng máy tính Casio, Các phương pháp giải toán trên máy tính Casio THPT, giải toán bằng máy tính casio fx-580vn plus lớp 12, Giải toán trắc nghiệm lớp 10 bằng máy tính, Hướng dẫn giải toán trên máy tính Casio fx 570ES, Giải toán bằng máy tính Casio fx 570VN Plus lớp 12, Phương pháp giải Toán 12 bằng máy tính Casio, Giải toán bằng máy tính Casio fx 570VN Plus lớp 12, giải toán bằng máy tính casio fx-580vn plus lớp 12, thủ thuật sử dụng máy tính a-z pdf, thủ thuật casio từ a-z pdf, Sách thủ thuật sử dụng máy tính Nguyễn Tiến Đạt, Tuyển tập thủ thuật Casio Hà Ngọc Toàn PDF, thủ thuật casio từ a-z thầy đạt

Thủ thuật Casio giải toán trắc nghiệm toán 12

File Thủ thuật Casio giải toán trắc nghiệm toán 12

Tags: Thủ thuật máy tính Casio, Cách khóa máy tính Casio bằng mật khẩu, Các trò chơi trên máy tính Casio fx-570VN PLUS, Các thủ thuật trên máy tính Casio fx 580VNX, Thủ thuật máy tính Casio fx 570ES PLUS, cách chơi mario trên máy tính casio fx-570vn plus, Cách viết chữ l trên máy tính casio, Cách chơi game trên máy tính Casio fx 580VNX, Cách Bấm máy tính thi THPT Quốc gia 2020, Tuyển tập thủ thuật Casio Hà Ngọc Toàn PDF, Phương pháp giải Toán 12 bằng máy tính Casio, Các phương pháp giải toán trên máy tính Casio THPT, giải toán bằng máy tính casio fx-580vn plus lớp 12, Giải toán trắc nghiệm lớp 10 bằng máy tính, Hướng dẫn giải toán trên máy tính Casio fx 570ES, Giải toán bằng máy tính Casio fx 570VN Plus lớp 12, thủ thuật sử dụng máy tính a-z pdf, thủ thuật casio từ a-z pdf, Sách thủ thuật sử dụng máy tính Nguyễn Tiến Đạt, thủ thuật casio từ a-z thầy đạt

Những tin mới hơn Những tin cũ hơn

Học Toán Thế Nào Để Làm Tốt Bài Thi Trắc Nghiệm Thpt Quốc Gia 2022?

Việc thay đổi cách thi toán từ hình thức tự luận sang thi trắc nghiệm đã làm cho nhiều bạn học sinh lúng túng trong phương pháp ôn tập trước kì thi. Bài viết này giới thiệu cho các em một số lưu ý trong quá trình ôn tập, từ đó giúp các em tự tin và có kết quả cao khi bước vào kì thi THPT Quốc gia 2017.

Câu trả lời đó là, quá trình học kiến thức mới, các em vẫn học như đang học tự luận, trình bày đầy đủ và chi tiết bài toán, phân tích cách làm bằng nhiều cách. Việc làm tự luận giúp bạn nắm chắc kiến thức cơ bản. Qua đó giúp các em tự tin khi gặp những nội dung khác lạ so với kiểu luyện dạng, thủ thuật.

Cách làm tự luận cũng giúp các em kỹ thuật tính nhanh không cần dùng máy tính, phát triẻn tư duy sáng tạo và phát hiện cách làm độc đáo.

Sách giáo khoa và sách bài tập đóng vai trò vô cùng quan trọng trong việc luyện thi trắc nghiệm.

Học sinh cần đọc kỹ lý thuyết sách giáo khoa, luyện tập hết các dạng bài trong cả sách giáo khoa và bài tập. Có thể nói rằng nắm chắc kiến thức sách giáo khoa thì tối thiểu các em sẽ đạt điểm 7. Việc nữa là các đề trắc nghiệm khai thác câu chữ trong sách giáo khoa và sách bài tập rất nhiều, vì vậy đọc kỹ giúp các em làm bài trắc nghiệm chắc chắn và tự tin hơn.

Các em cần sử dụng máy tính như một công cụ bổ trợ, các chức năng cơ bản của máy tính casio các em cần sử dụng thành thạo. Thủ thuật làm bài phải dựa trên nền tảng lý thuyết chứ không phải là lệch lạc về kiến thức.

(Kiểu như bấm random thế nào để có đáp án đúng?).

Trong làm trắc nghiệm, việc phát hiện các tính chất đặc biệt là vô cùng quan trọng ví dụ như kiểm tra một tam giác là đều hay vuông có thể giúp nhanh chúng ta tìm tâm đường tròn ngoại tiếp hay việc phát hiện tính chất nghiệm, tính chất hình học đặc biệt trong không gian để tính góc, khoảng cách, tâm mặt cầu…

Để ôn các bài toán thực tế, các em cần bám sát những phần lý thuyết thực tế trong sách giáo khoa, bài tập thực tế trong sách giáo khoa và bài tập, để từ đó có thể tìm hiểu các dạng bài toán thực tế phổ biến, các dạng câu hỏi thực tế xoay quanh các khái niệm đó. Ví dụ như bài toán lãi kép, có thể dùng công thức đó để tính tổng tiền gửi sau n kỳ hạn, hay số tiền gửi vào hay thậm chí là lãi suất trên mỗi kỳ hạn.

Trong một đề thi trắc nghiệm thường có 5 câu vận dụng cao, các câu này thường phân đều ở các nội dung khác nhau.

Chẳng hạn như hàm số, mũ logarit, số phức, hình học không gian và hình học oxyz. Với mỗi loại như vậy các em cần ôn luyện kỹ phần tự luận để tìm hiểu cách giải của những câu khó đó.

Việc làm trắc nghiệm, nguyên tắc cơ bản là câu dễ làm trước, khó làm sau. Ngoài ra có những câu tính nhẩm, nhanh không nên làm dụng máy tính vì dùng máy tính còn mất thời gian nhiều hơn.

Với nhiều câu hình học cần vẽ hình, tốc độ vẽ hình để hình dung ý tưởng làm bài cũng rút ngắn thời gian.

Với những câu như tích phân, nguyên hàm nếu cần dùng máy tính để làm thì cần sử dụng thành thạo. Tránh tình trạng vào phòng thi còn lúng túng trong việc sử dụng. Với phương trình nhẩm 1 nghiệm bấm kiểu gì? nhẩm nhiều nghiệm 1 lúc dùng cách nào? Những kỹ thuật này thì nhiều chuyên gia casio đã giúp các em bằng các video hướng dẫn trên youtube.

Chúc các em ôn thi thật tốt

Thầy Đỗ Viết Tuân -Giảng viên Học viện Quản lý giáo dục-Quản lý chuyên môn trung tâm luyện thi EDUFLY.

Comments

Kinh Nghiệm Đánh Random Trắc Nghiệm Hướng Dẫn Cầu May Tỉ Lệ Cao

Vào 1 ngày đẹp trời 7 tháng 7 năm 2007, những tháng ngày “thất” bát đối với các sĩ tử lớp 12, trắc nghiệm bắt đầu lên ngôi với 4/8 môn thi đại học-Lý, hóa, sinh, anh.

Và đau đầu nhất vẫn là những sĩ tử ban A, trắc nghiệm 2/3 môn quả là cực hình đối với rất nhiều người. Với ưu điểm là có thể kiểm tra kiến thức và hiểu biết rộng, ngăn ngừa nạn học tủ, học lệch, học đối phó, học vẹt và giảm thiểu sự may rủi, đồng thời tăng sự khách quan khi chấm thi, trắc nghiệm là phong trào đang lên và phát triển thực sự rất mạnh mẽ.

Đối với những người học giỏi thì ko nói làm gì…

Đối với những người học lực trung bình… Có lẽ đạt điểm cao nhờ rất nhiều vào “số phận”. Vì với những bài tập khó, dài, ko có khả năng tính, thì sự lựa chọn duy nhất có lẽ là…oánh bừa.

Nếu một bài kiểm tra trắc nghiệm khó quá, thì mọi người sẽ nói rằng: “Toàn khoanh bừa cả thôi!” Ở đây, không phải họ nhắm mắt chọn đại, mà cũng tư duy chút ít. Chẳng hạn như, nếu không tính được câu hỏi đó, cứ bấm máy tính, ráp số vào những công thức nhớ mang máng, nếu ra được đáp án giống trong đề ra, thì hí hửng chọn ngay! Thỉnh thoảng nếu câu trắc nghiệm đó đã làm rồi, thì nhắm mắt đánh đại đáp án mình đã nhớ.

Một số bạn kể: “Những câu mình chọn đại lại trúng phóc, trong khi những câu mình nghĩ rằng mình làm đúng lại sai”.

Vì thế, cũng không lấy làm lạ khi có nhiều bạn toàn “đánh bừa” mà điểm vẫn cao. Tuy nhiên, kiểu này không lâu bền, vì nếu không học bài thì “bừa” mãi cũng “toạch”.

Tất nhiên chẳng có một giải pháp nào có thể thay thế được việc học tập kỹ lưỡng và chăm chỉ của các bạn, nhưng vì có một thời gian dài luyện đề và tìm hiểu, mình “bắt bài” được một số chiêu trò ra đề của các “lão tướng” ra đề thi đại học và nhận thấy các đáp án thường theo một vài quy luật nhất định (do tâm lý người ra đề + tuyệt chiêu thích gài bẫy). Từ đó, mình cho ra đời một bộ bí kíp nhỏ có thể giúp các bạn có được xác suất thành công cao hơn trong việc khoanh bừa trắc nghiệm của mình

“BÍ KÍP” thi cử may mắn

Tất cả các câu hỏi và các đáp án lấy ví dụ được lấy từ đề thi Hóa khối A năm 2009, nếu ai không tin có thể lên google kiểm tra cả đề thi lẫn đáp án.

* Đối với câu hỏi bài tập

1)Trong 1 câu thường có 3 đáp án gần giống nhau, 1 trong 3 chắc chắn là đáp án đúng, có thể loại ngay đáp án còn lại.

Ví dụ : A. Chu kỳ 4, nhóm IIA

B. Chu kỳ 4, nhóm VIIIB

C. Chu kỳ 3, nhóm VIB

D. Chu kỳ 4, nhóm VIIIA

Ở đây thấy ngay đáp án C khác hẳn với các đáp án còn lại (có chữ Chu kỳ 3), nó sẽ là đáp án sai.

Cơ sở: để thí sinh không thể chọn được ngay 1 đáp án chỉ với việc tính 1 dữ kiện, xung quanh đáp án đúng sẽ có 1 vài đáp án giống nó. Và đáp án không được “ngụy trang” chắc chắn là đáp án sai.

2) Đáp án loại được lập tức sẽ thường có 1 phần đúng

Vẫn với ví dụ trên, đáp án C bị loại mang phần sai là “chu kỳ 3”, vậy thì phần “nhóm VIB” của nó sẽ là phần đúng. Vì thế có thể khoanh ngay đáp án B. vì nó có phần cuối khá giống, với chữ …B.

1 ví dụ khác

A. 4,9 và glixerol

B. 4,9 và propan-1,3-điol

C. 9,8 và propan-1,2-điol

D. 4,9 và propan-1,2-điol

Loại ngay đáp án C vì có phần “9,8” có vẻ “khang khác”, đi cùng với nó là propan-1,2-điol, vậy dữ kiện đúng là propan-1,2-điol

Từ đây suy ra D là đáp án đúng

3) Dữ kiện nào xuất hiện nhiều lần trong các đáp án thì dữ kiện đó là dữ kiện đúng, đây là quy luật RẤT QUAN TRỌNG, các bạn chú ý…

Ví dụ

A. Zn(NO3)2 và Fe(NO3)2

B. Zn(NO3)2 và AgNO3

C. Fe(NO3)2 và AgNO3

D. Fe(NO3)3 và Zn(NO3)2

Dễ thấy Zn(NO3)2 xuất hiện 3 lần ở các đáp án A, B và D, vậy 1 trong 3 đáp án này là đúng.

Áp dụng cùng với bí kíp số 2, đáp án C bị loại sẽ có 1 phần đúng, vậy phần đúng đó có thể là Fe(NO3)2 hoặc AgNO3. Từ đây suy ra đáp án A hoặc B đúng (vì sao thì dễ hiểu rồi đúng ko?)

Cơ hội chọn lựa lúc này là 50:50, nhưng k sao, vẫn tốt hơn là 1:3 đấy nhỉ.

Ví dụ khác:

A. Al, Fe, Cr

B. Mg, Zn, Cu

C. Ba, Ag, Au

D. Fe, Cu, Ag

Vậy đáp án D. Fe, Cu, Ag là đáp án đúng.

4) 2 đáp án nào gần giống (na ná) nhau, 1 trong 2 thường đúng

A. m = 2a – V/22,4

B. m = 2a – V/11,2

C. m = 2a – V/5,6

D. m = 2a + V/5,6

C hoặc D sẽ là đáp án đúng vì khá giống nhau

Loại D vì 3 đáp án còn lại đều xuất hiện dấu + còn 3 đáp án còn lại đều xuất hiện dấu –

Vd : A. 15 B. 20 C. 13,5 D. 30

Dễ thấy 30 gấp đôi 15, vậy 1 trong 2 sẽ là đáp án đúng.

6) Nếu các đáp án xuất hiện %, những đáp án nào cộng với nhau bằng 100% thường là đáp án đúng

VD: A. 40% B.60% C. 27,27% D.50%

Dễ thấy 40% + 60% = 100%, vậy A hoặc B là đáp án đúng.

7) Với những câu hỏi dạng tính pH, hãy chọn những đáp án mang 1 trong các giá trị sau:

1, 2, 12, 13

8) Nếu bắt buộc phải khoanh bừa mà không thể tìm được sự lựa chọn nào để loại trừ, hãy chọn các đáp án “không phải lớn nhất mà cũng không phải nhỏ nhất” (vì mình thấy tỉ lệ trúng các đáp án này thường cao hơn.

* Các câu hỏi lý thuyết:

– Các đáp án gần như giống nhau hoàn toàn, 1 trong số chúng thường là đúng

– Các đáp án có nghĩa đối lập nhau (ví dụ như một cái khẳng định có, một cái khẳng định không) thì một trong 2 thường là đúng

– Đáp án có những từ “luôn luôn”, “duy nhất”, “hoàn toàn không”, “chỉ có…”, “chắc chắn” thường sai.

– Đáp án mang các cụm từ “có thể”, “tùy trường hợp”, “hoặc”, “có lẽ”, “đôi khi” thường đúng

– Các câu dài và diễn đạt tỉ mỉ hơn hẳn những câu còn lại thường đúng.

Bí kíp này có hiệu quả khá cao với môn hóa và môn sinh, môn lý thì bình thường và môn anh thì chịu (mình mù tịt Anh văn ). Hi vọng tài liệu này sẽ giúp ích cho bạn trong kỳ thi sắp tới.

Xin nhớ rằng chỉ có kiến thức mới là phương pháp tốt nhất cho chính bạn.

Cách đánh trắc nghiệm tiếng Anh

-Điều đầu tiên, tiếng anh không như toán, lý, hóa, nếu các bạn nhìn vào mà không làm được thì NGAY LẬP TỨC bỏ qua, để đấy đánh hên xui sau, bởi vì một khi bạn đã không biết câu tiếng anh đó thì bạn có ngồi cả ngày cũng không làm ra được. Càng ngồi đọc chỉ càng lãng phí thời gian mà thôi.

-Thứ hai, trong đề thi ĐH, một câu bạn mù tịt hoàn toàn, đán án gồm có:

A. happy

B. sad

C. fun

D. razzmatazz << thiên về đáp án này

Một câu khó làm bạn bối rối vì không hiểu nghĩa được, khả năng đáp án sẽ là từ mà bạn ít gặp nhất, bởi vì đã là đề ĐH thì không bao giờ nó cho đáp án là một từ quen thuộc cả. Kết luận, trong một câu bạn hoàn toàn mù tịt về ngữ nghĩa, hãy thiên về đáp án bạn cảm thấy lạ nhất/ít gặp nhất !

-Thứ ba, đề ĐH có phần khó, phần dễ, khi bạn làm bài, nếu ngay phần đầu tiên đã cảm thấy khó quá, không làm nổi, đừng nản, hãy chuyển sang phần khác để làm. Nhiều thí sinh lo lắng, hoảng sợ, đổ mồ hôi ướt áo chỉ vì mới cầm đề lên đã thấy không làm được, từ đó làm mất tập trung, mất bình tĩnh, hoảng loạn dẫn đến việc làm bài không được. Họ đâu biết rằng chỉ đơn giản là vì đề của họ phần khó nằm ở phía trước, một đống câu dễ nằm cho phía sau. Lời khuyên: đọc sơ qua toàn bộ đề, cảm thấy phần nào dễ thì làm, đừng hoảng sợ khi không làm được bài.

Thêm 1 ít:

-Thứ 5: Khi làm các bài đọc, chú ý đọc kĩ câu hỏi trước, sau đó mới bắt đầu đọc passage. Việc đọc câu hỏi trước sẽ giúp bạn xác định được nội dung cơ bản của passage, các bạn sẽ biết được mình cần xác định sẵn những nội dung cần quan tâm. Điều này giúp bạn nắm bắt được passage một cách tốt nhất, tránh gặp phải tình trạng: ” à cái này mình có thấy trong passage, phải lên tìm lại cái đã ” << cực kì phí thời gian.

-Thứ 6: Học thật kĩ các dạng câu viết lại, đề ĐH mình thấy dễ ăn điểm nhất ở loại này, mình thấy cứ như là cho không điểm luôn ấy. Dạng câu này như sau :

“Don’t forget to tidy up the final draft before submission,” the team leader told us.

A. The team leader asked us to tidy up the final draft before submission.

B. The team leader reminded us to tidy up the final draft before submission.

C. The team leader ordered us to tidy up the final draft before submission.

D. The team leader simply wanted us to tidy up the final draft before submission.

– Thứ 7: Ở các dạng câu tìm lỗi, hãy chú ý một số dạng ” đánh lừa ” thí sinh sau:

1. Chú ý tới các đáp án mang tính chất từ loại : danh từ, động từ, tính từ, trạng từ các kiểu.

Ví dụ:

A professor of economy and history at our university developed a new theory of the

A B

relationship between historical events and financial crises. C D

2. Chú ý tới các đáp án nằm sau từ and, vì 2 vế phải có cấu trúc song song nhau, “noun” and “noun” , “clause” and “clause”. Đôi khi các nó viết tuy đúng chính tả, ngữ pháp toàn bộ nhưng sai vì chữ “and” nhưng mà nhiều bạn không nhận ra, có vẻ vì hoảng loạn

Ví dụ:

The first important requirements for you to become a mountain climber are your strong

A B C

passion and you have good health. D

-Thứ 8: Các câu làm không được nên đánh dấu X ở đề, để lúc cuối giờ dễ dàng tìm ra những câu để trống để mà đánh vào, tuyệt đối không bao giờ bỏ trống một câu nào. Bởi vì cho dù không cần đọc mà đánh đại thì vẫn nắm đc 25% cơ hội ăn điểm

-Thứ 9: Trong trường hợp bạn phân vân ko biết chọn đáp án nào, bạn hãy chọn đáp án mà bạn thấy đúng đầu tiên. Ví dụ có 4 đáp án A B C D, ngay lần đầu tiên các bạn đọc vào thì thấy là A đúng, sau đó các bạn đọc lại thì lại tòi ra B cũng có vẻ đúng…Nếu phân vân không biết chọn câu nào thì hãy chọn đáp án đầu tiên mà bạn chọn, đó là A. Không chỉ mình mà rất nhiều người khác đều hối hận khi chọn xong rồi “sửa” lại

Cập nhật thông tin chi tiết về Hướng Dẫn Làm Bài Tập Toán Lớp 11 Trắc Nghiệm trên website Globaltraining.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!