Xu Hướng 2/2023 # Một Vài Suy Nghĩ Để Học Tốt Lý Luận Chính Trị # Top 10 View | Globaltraining.edu.vn

Xu Hướng 2/2023 # Một Vài Suy Nghĩ Để Học Tốt Lý Luận Chính Trị # Top 10 View

Bạn đang xem bài viết Một Vài Suy Nghĩ Để Học Tốt Lý Luận Chính Trị được cập nhật mới nhất trên website Globaltraining.edu.vn. Hy vọng những thông tin mà chúng tôi đã chia sẻ là hữu ích với bạn. Nếu nội dung hay, ý nghĩa bạn hãy chia sẻ với bạn bè của mình và luôn theo dõi, ủng hộ chúng tôi để cập nhật những thông tin mới nhất.

       

Lý luận chính trị

 là hệ thống tri thức về lĩnh vực chính trị, phản ánh mối quan hệ của các giai cấp trong việc giành và giữ chính quyền; thể hiện thái độ và lợi ích giai cấp đối với quyền lực Nhà nước trong xã hội có giai cấp. Nó là bộ phận quan trọng trong kho tàng lý luận của nhân loại, là kết quả của hoạt động nghiên cứu khoa học, tổng kết thực tiễn qua nhiều thế hệ.

       

Nâng cao trình độ lý luận chính trị cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý của Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể Chính trị – xã hội trong tình hình hiện nay đang là sự đòi hỏi cần thiết và cấp bách. Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý nêu rõ quan điểm: đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý là nhiệm vụ quan trọng của Ðảng. Mỗi cán bộ lãnh đạo, quản lý phải thấm nhuần tư tưởng Hồ Chí Minh về học tập suốt đời, học đi đôi với hành, lý luận gắn với thực tiễn, gắn học tập với rèn luyện phẩm chất đạo đức, tư cách người cách mạng.

       

Nghị quyết đã xác định mục tiêu là tạo chuyển biến mạnh mẽ về chất lượng, hiệu quả của công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp có đủ phẩm chất chính trị, đạo đức và năng lực, phong cách làm việc hiệu quả, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Việc học tập

lý luận chính trị không những giúp cho người học có sự hiểu biết sâu sắc, đầy đủ, toàn diện hơn về chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước mà còn củng cố niềm tin và bản lĩnh chính trị, ý thức giai cấp và tinh thần yêu nước, từ đó thúc đẩy cán bộ, đảng viên tự giác, tự nguyện, hăng hái hành động, hoàn thành tốt nhiệm vụ.

        Xác định việc đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị là nhiệm vụ thường xuyên cơ bản lâu dài, vừa cấp bách trong xây dựng đội ngũ cán bộ của Hệ thống chính trị ở địa phương. Hằng năm, Ban thường vụ Tỉnh ủy Kon Tum giao kế hoạch cho Trường Chính trị tỉnh tổ chức mở các lớp lý luận chính trị trong đó có các lớp Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính. Trong những năm qua,

số lượng học viên đăng ký học Trung cấp Lý luận chính trị – Hành chính ngày càng tăng

,

chất lượng, hiệu quả học tập được nâng lên, kết quả đó được thể hiện rõ

trong 02 năm học gần đây: 

        Năm học 2017 – 2018 số lớp đã tốt nghiệp ra trường là: 12 lớp, với số lượng 888 học viên; trong đó xếp loại giỏi: 17 học viên, chiếm 1,91%; loại khá: 234 học viên, chiếm 26,35%; loại trung bình: 637 học viên, chiếm 71,74%.

        Năm học 2018 – 2019 số lớp đã tốt nghiệp ra trường là: 15 lớp, với số lượng 974 học viên; trong đó xếp loại giỏi: 66 học viên, chiếm 6,77%; loại khá: 520 học viên, chiếm 53,39%; loại trung bình: 388 học viên, chiếm 39,84%.

Như vậy, kết quả học tập thời gian qua đã được nâng lên, tuy nhiên tỉ lệ học viên khá, trung bình còn cao và vẫn còn một số ít học viên

chưa nhận thức đầy đủ về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học lý luận chính trị; chưa coi trọng việc đầu tư thời gian công sức học tập, nghiên cứu; chưa xác định tốt động cơ, mục đích học tập; tinh thần ý thức học tập chưa cao; chấp hành nội quy, quy chế học tập chưa thật nghiêm túc.

Do vậy, trong thời gian tới để góp phần nâng cao chất lượng công tác đào tạo lý luận chính trị theo Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý thiết nghĩ mỗi học viên phải nâng cao ý thức và có phương pháp tốt trong học tập cụ thể:

          Một là: Mỗi học viên cần phải nhận thức đúng về ý nghĩa và tầm quan trọng của lý luận chính trị, nhận thức sâu sắc lời giáo huấn của Chủ tịch Hồ Chí Minh: do “kém về lý luận, hoặc khinh lý luận, hoặc lý luận suông, nhiều cán bộ, đảng viên của ta mắc phải bệnh chủ quan, gặp mọi việc không biết xem xét cho rõ, cân nhắc cho đúng, xử lý cho khéo, không biết nhận rõ điều kiện hoàn cảnh khách quan, ý mình nghĩ thế nào làm thế ấy. Kết quả thường thất bại”

(1)

Từ đó có ý thức, tinh thần động cơ thái độ học tập đúng đắn. Đồng thời xác định đúng mục đích học tập lý luận chính trị: “Học để làm việc, làm người, làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, phụng sự giai cấp và nhân dân, phụng sự Tổ quốc và nhân loại”

(2).

Nếu học tập lý luận chính trị xác định mục đích không đúng đắn: học để vì tư lợi cá nhân, lấy bằng cấp, thăng tiến; để đáp ứng tiêu chuẩn được đề bạt, bổ nhiệm lên những vị trí cao hơn. Động cơ học tập không trong sáng, tinh thần thái độ học tập lệch lạc thì việc học tập không thể có chất lượng, hiệu quả.

           

Hai là

: Trước khi lên lớp học viên cần phải chuẩn bị tài liệu và nghiên cứu bài để khi lên lớp có đầy đủ tài liệu, giáo trình, phương tiện và chủ động trong quá trình học tập. Học, đọc bài cũ và bài mới trước khi đến lớp là khâu quan trọng không thể thiếu, nó giúp cho người học nắm vững, ôn lại những kiến thức đã học và hình dung được tổng quan bài học mới, nhờ đó khi nghe giảng không bỡ ngỡ với những nguyên tắc, quy luật, khái niệm, phạm trù … mà giảng viên truyền đạt trên lớp.

          Ba là, Người học lý luận chính trị phải siêng đọc sách, báo nói chung mà nhất là những tài liệu về lý luận chính trị nói riêng. Hiện nay, thư viện của Trường có rất nhiều đầu sách các loại (có khoản trên 1.000 đầu sách). Nơi đó hội tụ khá đầy đủ các sách, báo, tạp chí lý luận giúp cho việc học tập sẽ tốt hơn. Ngoài kiến thức đã được giảng viên truyền đạt tiếp thu tại lớp, học viên có thể mượn, đọc và nghiên cứu tài liệu trong các giờ giải lao, thời gian nghiên cứu … để nắm bắt tiếp thu nhiều hơn, trang bị khối kiến thức lý luận cần thiết phục vụ tốt cho môn học và phần học đó.         

        Thiết nghĩ mỗi học viên khi tham gia học lý luận chính trị cần phải có ý thức tự giác trong học tập, xác định đúng mục đích học tập, tự xây dựng kế hoạch, phương pháp học tập một cách khoa học, phù hợp để cuối khóa học đạt được kết quả cao. Trên cơ sở đó vận dụng vào thực tiễn trong công việc của mình góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị, địa phương ngày càng phát triển. Đó cũng chính là sự thể hiện tinh thần, ý thức, trách nhiệm trong việc thực hiện Nghị quyết số 32-NQ/TW ngày 04 tháng 6 năm 2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác đào tạo, bồi dưỡng lý luận chính trị cho cán bộ lãnh đạo, quản lý./.

Chú thích:

(1)

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 208).

(2)

(Hồ Chí Minh: Toàn tập, t. 6, Nxb Chính trị quốc gia, Hà Nội, 2011, trang 208).

Làm Thế Nào Để Học Tốt Các Môn Lí Luận Chính Trị?

Các môn Những nguyên lí cơ bản của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh và Đường lối cách mạng của Đảng Cộng sản Việt Nam gọi chung là các môn Lí luận chính trị. Đây là môn học bắt buộc trong chương trình đào tạo trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học, góp phần hình thành thế giới quan khoa học và phương pháp luận biện chứng, trang bị những kiến thức cơ bản về chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước, giáo dục tư tưởng – chính trị, bồi dưỡng niềm tin, lí tưởng cho học sinh, sinh viên. Việc học tốt các môn Lí luận chính trị (LLCT) không chỉ giúp HSSV trang bị kiến thức về thế giới quan, phương pháp luận, chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, tư tưởng Hồ Chí Minh mà còn góp phần nâng cao kết quả học tập toàn khóa.

Vì vậy, ngay từ năm thứ nhất, cần có phương pháp phù hợp để học tập và nghiên cứu tốt các môn LLCT, cụ thể cần chú trọng làm tốt các công việc sau:

Trên cơ sở kế hoạch đào tạo chung của nhà trường và hoàn cảnh, điều kiện của bản thân, mỗi sinh viên cần xây dựng cho mình một kế hoạch học tập phù hợp (gồm kế hoạch toàn khóa, kế hoạch học kì, kế hoạch môn học). Trong đó, cần dành một quỹ thời gian nhất định cho việc học tập, nghiên cứu các môn LLCT. Vì thời gian học tập môn học này kéo dài từ học kì I đến hết học kì III – tương đương một nửa khóa học.

Chuẩn bị tài liệu và phương tiện học tập

Học là hoạt động nhận thức tích cực, tự giác và sáng tạo của sinh viên. Giảng viên không phải là người truyền thụ tri thức một chiều, mà là người tổ chức, điều khiển hoạt động học tập, khơi dậy ở người học nhu cầu tìm kiếm tri thức mới, kích thích tư duy sáng tạo, định hướng hoạt động nhận thức. Do đó, sau mỗi giờ học, giảng viên thường yêu cầu người học chuẩn bị các điều kiện cho giờ học tiếp theo như giáo trình, tài liệu, phương tiện, bài tập… Sinh viên cần có sự chuẩn bị chu đáo các yêu cầu của giảng viên để đảm bảo sự phối hợp nhịp nhàng giữa hoạt động của thầy và hoạt động của trò. Tránh tình trạng thầy độc diễn, trò rơi vào trạng thái bị động, không lĩnh hội được bài học.

Ở trình độ cao đẳng, đại học, phương pháp nghe giảng và ghi chép cũng có đặc điểm riêng. Đó không phải là ghi chép một cách máy móc những lời giảng của thầy mà là ghi chép theo sự tiếp thu của cá nhân và ghi chép những nội dung cơ bản của bài học. Muốn ghi chép tốt đòi hỏi sinh viên phải nghe giảng tốt. Vì vậy, sinh viên năm thứ nhất thường gặp khó khăn trong việc ghi chép ở trên lớp. Để nghe giảng và ghi chép tốt, cần làm tốt bước chuẩn bị sau:

Thứ nhất, chuẩn bị bài trước khi đến lớp

Sinh viên cần dành thời gian để xem lại bài học hôm trước, bởi nắm vững kiến thức đã học sẽ lĩnh hội nội dung bài mới tốt hơn. Khi nghiên cứu nội dung bài mới, gặp vấn đề khó hoặc chưa hiểu, cần ghi chép lại, khi nghe giảng sẽ chú ý hơn vào phần đó; nếu bài giảng chưa rõ, có thể trao đổi trực tiếp với thầy hoặc với bạn để làm sáng rõ nội dung bài học.

Thứ hai, nghe giảng và ghi chép trên lớp

Khi nghe giảng, sinh viên phải tập trung cao độ, hoạt động tư duy tích cực, khẩn trương để có thể nắm được những vấn đề giảng viên gợi mở, trình bày.

Đối với các môn LLCT, việc ghi chép cần đảm bảo tính chính xác của các khái niệm, tính logic của các quan điểm và tính hệ thống của bài giảng. Vì vậy, trong quá trình ghi bài, HSSV cố gắng ghi lại những nội dung cơ bản của bài học theo ý hiểu của bản thân, đồng thời phải kết hợp linh hoạt giữa nội dung sách giáo trình với nội dung bài giảng của giáo viên. Thông qua ghi chép, người học có thể tái hiện được nội dung bài học tốt hơn.

Thứ ba, xem lại và chỉnh lí bài ghi

Các môn LLCT có khối lựợng kiến thức rộng, mang tính trừu tượng cao và được tổng hợp từ nhiều lĩnh vực, nên bài giảng trên lớp chỉ mang tính hướng dẫn, gợi ý chứ không phải trình bày hoàn chỉnh, trọn vẹn một vấn đề. Vì vậy, việc xem lại và tự hoàn chỉnh bài ghi là việc làm vô cùng quan trọng, giúp sinh viên củng cố kiến thức, ghi nhớ lâu hơn.

Phương pháp đọc giáo trình và tài liệu

Đọc giáo trình, tài liệu không những là nhu cầu, hứng thú mà còn là một nhiệm vụ tất yếu đối với sinh viên trong quá trình học tập các môn LLCT. Để đọc giáo trình và tài liệu có hiệu quả, người học cần biết lựa chọn sách, báo, tạp chí, văn kiện, nghị quyết… phù hợp với từng bài học; xác định rõ mục đích trước khi đọc tài liệu (đọc để tìm hiểu toàn bộ nội dung cuốn sách; để tìm hiểu một vấn đề; để thu thập thông tin hay để trả lời câu hỏi…). Tùy vào mục đích mà có những ghi chép, tóm lược nội dung tài liệu cho phù hợp.

Đây là khâu cuối cùng nhằm đánh giá kết quả học tập sau một học kì học tập môn học. Đối với các môn LLCT, để đạt được kết quả cao, sinh viên cần phải làm tốt khâu ôn tập. Với khối lượng kiến thức khá rộng lớn đòi hỏi sinh viên phải dành thời gian thỏa đáng và cần hệ thống lại toàn bộ nội dung môn học dưới dạng đề cương. Trong đó, đảm bảo ghi lại các khái niệm, nội dung cơ bản của từng bài; từng quy luật, vấn đề; rút ra ý nghĩa, phương pháp luận hay liên hệ thực tiễn…Việc hệ thống lại kiến thức bằng đề cương môn học sẽ giúp sinh viên có cái nhìn tổng thể về môn học, hiểu và ghi nhớ tốt hơn.

(Th.S. Nguyễn Thị Lan Anh –Giảng viên bộ môn Lí luận chính trị)

Kinh Nghiệm Để Học Tập Tốt Các Môn Lý Luận Mác

Học viện Cảnh sát nhân dân nằm trong khối trường lực lượng vũ trang, có nhiệm vụ đào tạo ra cán bộ Công an vừa có bản lĩnh chiến đấu, giữ gìn an ninh trật tự của đất nước, vừa đào tạo ra những con người có lập trường chính trị vững vàng, không hoang mang, dao động trước những biến cố mà các thế lực thù địch gây dựng nên,. Vì vậy, việc đổi mới phương pháp và tổ chức học tập các môn lý luận Mác – Lênin theo hướng tự giác, tự học và lấy người học là trung tâm có ý nghĩa quan trọng hơn, đặc biệt là đối với sinh viên lớp Chất lượng cao tại trường Học viện Cảnh sát nhân dân. Thực trạng trên không chỉ tạo nên lối tư duy sai lầm của sinh viên coi việc học chỉ để đối phó mà còn làm suy giảm nghiêm trọng giá trị của các môn lý luận Mác – Lê nin đối với thực tiễn, yêu cầu đổi mới ở nước ta hiện nay. Thông qua quá trình áp dụng việc đổi mới phương pháp học tập các môn lý luận Mác – Lênin, tôi xin trao đổi một số kinh nghiệm để tổ chức tốt việc học tập bộ môn này với tư cách là cựu sinh viên từng học tập tại lớp Chất lượng cao. Thứ nhất, việc tổ chức tự học tại Ký túc xá Đối với bất cứ môn học nào, điều đầu tiên cần làm là xác định rõ đối tượng, động cơ và mục đích của việc học tập. Hàng ngày, chúng ta luôn đứng trước nhiều sự kiện, hiện tượng cần nhận biết đúng đắn, suy nghĩ sâu sắc và tìm biện pháp giải quyết phù hợp. Việc học tập các môn lý luận Mác – Lê nin là để xây dựng thế giới quan, phương pháp luận khoa học làm nền tảng học tập các môn chuyên ngành và vận dụng sáng tạo trong hoạt động tiễn của đời sống. Khi đã xác định rõ tầm quan trọng, tính thiết thực của môn học, chúng ta sẽ có động cơ học tập đúng đắn: học là để có thể hiểu và vận dụng vào giải quyết các công việc hàng ngày. Từ đó bản thân nêu cao quyết tâm, tích cực trong quá trình học tập lĩnh hội tri thức. Học là hoạt động nhận thức tích cực, tự giác và sáng tạo của sinh viên. Vì vậy, để tổ chức tốt việc học tập các môn lý luận Mác – Lê nin, chúng ta cần dựa trên yêu cầu, hướng dẫn của giảng viên chuẩn bị bài trước mỗi buổi học. Công cụ quan trọng nhất của việc học tập ở các trường CĐ – ĐH là giáo trình. Sinh viên cần biết khai thác tối đa dung lượng kiến thức trong đó thông qua trình tự: trước tiên đọc nhanh toàn chương để có ý niệm chung, sau đó đọc từng đoạn ngắn để nắm bắt nội dung cụ thể từng phần. Những ý khai thác được, những điểm chưa hiểu rõ cần gạch chân hoặc ghi chép lại để phục vụ việc tiếp thu bài trên lớp hiệu quả. Cùng với đó, chúng ta xem lại bài trước, liên kết nội dung, nắm vững kiến thức đã học sẽ lĩnh hội nội dung bài mới tốt hơn.  Thứ hai, việc tổ chức học tập trên giảng đường Ở trình độ CĐ – ĐH, các môn Lý luận chính trị có khối lựợng kiến thức rộng, mang tính trừu tượng được tổng hợp từ nhiều lĩnh vực nên hình thức giảng dạy chủ yếu vẫn là thuyết giảng, phát vấn. Vì vậy, để tổ chức tốt việc học tập các môn lý luận chính trị này chúng ta cần tập trung tư tưởng và có ý thức chủ động thu nhận kiến thức. Trong đó, nghe giảng và ghi chép là hai hoạt động tiến hành đồng thời cùng với hoạt động phát biểu. Các nhà tâm lý học đã chỉ ra rằng, việc tiến hành đồng thời hai loại hoạt động chỉ có thể đạt được kết quả cao khi một trong hai hoạt đó đã trở nên thành thạo đến mức gần như tự động hóa. Chúng ta đều biết rằng, cùng một lúc có nhiều tín hiệu khác nhau tác động vào các giác quan, nhưng không phải tất cả các tín hiệu đó đều đi vào ý thức, mà người học sẽ tiếp nhận những tín hiệu đó một cách có lựa chọn. Vì vậy khi nghe giảng, chúng ta phải hoạt động tư duy hết sức tích cực, khẩn trương và có chọn lọc để có thể nắm được những vấn đề giảng viên gợi mở, trình bày. Hoạt động nghe giảng tốt là cơ sở để ghi chép bài tốt. Cách ghi chép lại mang sắc thái cá nhân. Ở mỗi môn học lại đòi hỏi một phương pháp ghi chép khác nhau, nhưng đều có một điểm chung là nếu sinh viên không hiểu bài thì không thể ghi chép tốt được. Như vậy, việc ghi lại bài giảng phải tuân theo sự hiểu biết khi nghe giảng và có sự thay đổi linh hoạt tùy theo đặc trưng từng môn học và phong cách giảng của từng giảng viên. Đối với các môn Lý luận chính trị, cần đảm bảo tính chính xác và tính logic của các quan điểm, luận cứ, luận chứng…Vì thế, bài ghi của sinh viên phải chính xác, đảm bảo yêu cầu về kiến thức và tính logic của bài học. Mặt khác, cách ghi  bài của mỗi sinh viên có thể khác nhau, tùy thuộc vào vốn hiểu biết và sự vận dụng sáng tạo của mỗi sinh viên. Thứ ba, mở rộng tổ chức học tập ngoài giờ Bài giảng của giáo viên trên lớp chỉ mang tính hướng dẫn, gợi ý chứ không phải trình bày hoàn chỉnh, trọn vẹn về một vấn đề. Vì vậy, chuyển kiến thức mà giảng viên truyền thụ thành kiến thức của mình, chúng ta cần xem xét lại bài ngay sau buổi học. Để ghi nhớ tốt nhất hệ thống kiến thức bề bộn của các môn lý luận chính trị Mác – Lê nin, chúng ta cần phải thực hiểu để có sự liên hệ trước sau giữa các bài học, phần học. Cách tốt nhất là lập bảng biểu, sơ đồ, đề cương để trực quan hóa kiến thức. Ngoài ra, điểm quan trọng nhất để tổ chức tốt việc học tập các môn chính trị Mác – Lê nin là khả năng ứng dụng, liên hệ thực tế của chúng ta đối với kiến thức đã ghi nhớ được. Tính đúng đắn của những nguyên tắc phương pháp luận được chứng minh trong đời sống hoặc từ các câu ca dao, tục ngữ mà từ kinh nghiệm trong cuộc sống ông cha ta đã khái quát như: “tích tiểu thành đại”, “năng nhặt chặt bị”, “góp gió thành bão”, “kiến tha lâu cũng đầy tổ” để nói về ý nghĩa phương pháp luận của quy luật chuyển hóa từ những sự thay đổi về lượng thành những sự thay đổi về chất và ngược lại; hay “ở bầu thì tròn, ở ống thì dài” để nói nguyên lý tồn tại xã hội quyết định ý thức xã hội… Để đưa các kiến thức đã học vào thực tế, góp phần mở rộng và hoàn thiện công tác tổ chức học tập các môn lý luận chính trị Mác – Lê nin, chúng ta cần nhất là tham gia các phong trào, hoạt động thi đua mà nhà trường, tổ chức phát động như: Cuộc vận động học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, thực hành chính trị – xã hội,…. để gắn lý luận với thực tiễn nhằm nâng cao nhận thức chính trị và chất lượng học viên. Như vậy, học tập các môn lý luận chính trị Mác –  Lê nin góp phần quan trọng trong giáo dục chính trị, tư tưởng và đạo đức cho sinh viên chúng ta, đặc biệt là học viên cảnh sát. Bên cạnh thay đổi tích cực của công tác giảng dạy, bản thân sinh viên chúng ta phải có ý thức tự giác, nhận thức đúng đắn về vai trò của bộ môn này đối với đặc thù nghề nghiệp của mình. Trang bị lý luận Mác – Lê nin vững chắc là vũ khí lợi hại để chúng ta đánh giá đúng những biến động xã hội, giữ vững lập trường tư tưởng và đạo đức nghề nghiệp. Do đó, kinh nghiệm tổ chức tốt học tập lý luận Mác – Lênin trên tinh thần tự giác, tích cực, chủ động có ý nghĩa thực tiễn rất lớn. Thế nên chủ tịch Hồ Chí Minh đã từng chỉ rằng học tập chủ nghĩa Mác – Lênin không phải để học thuộc lòng từng chữ, từng câu và áp dụng một cách máy móc mà phải học tinh thần của chủ nghĩa Mác – Lênin, học tập lập trường, quan điểm và phương pháp của chủ nghĩa Mác – Lênin để áp dụng lập trường, quan điểm và phương pháp ấy mà giải quyết cho tốt những vấn đề thực tế: “Học tập chủ nghĩa Mác – Lênin là học tập cái tinh thần xử trí mọi việc, đối với mọi người và đối với bản thân mình”.

 Đỗ Thị Mai Hương

Cựu sinh viên CLC D31

Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát điều tra – T32

Một Vài Kinh Nghiệm Giúp Học Tốt Môn Giải Phẫu

Mình có nhận được khá nhiều yêu cầu của các bạn về việc làm thế nào để học tốt môn Giải phẫu. Thật sự thì Giải phẫu là một môn học không thể thiếu được đối với các bạn sinh viên Y. Giải phẫu là một môn học hay, nhưng nó cũng là một môn học rất khó đối với các bạn!

Mỗi người đều có những chiến lược, phương pháp học tập riêng của mình! Hôm nay mình cũng xin phép được viết một bài tóm tắt, gợi ý, một vài chia sẻ kinh nghiệm để học tốt môn Giải phẫu!

Sau khi đã xác định được rõ mục tiêu thì các bạn bắt tay vào học. Học giải phẫu như thế nào! Theo kinh nghiệm của mình thì các bạn nên học theo nhóm 2,3 người. Ví dụ như sáng hôm sau học Giải phẫu thì buổi tối các bạn đọc trước bài 1 lần, có thể bạn chưa hiểu nhưng việc đọc trước đã tạo một ấn tượng cho bạn, sáng hôm sau học bạn sẽ rất dễ hiểu. Học giải phẫu lúc nào cũng nên có ít nhất 3 cái bút khác màu, vừa học vừa vẽ, học giải phẫu luôn luôn kèm quyển lý thuyết và quyển atlas bên cạnh. Như vậy thì các bạn dễ liên tưởng và dễ nhớ hơn! Khi đi học thực tập thì tùy trường, tùy cơ sở, tùy phần… mà các bạn sẽ được học trên mô hình, trên xương, trên xác… Các bạn nên đi sớm một chút để có thêm thời gian ôn lại bài hôm trước, xem qua bài hôm nay, xem thực tế và hình vẽ trong atlas nó như thế nào. Các bạn cũng nên thành lập một nhóm, tự ôn tập cho nhau giống như nhóm bạn mình làm như trong video sau! Link video:

Bạn nào quan tâm đến các video y học có thể theo dõi thêm kênh video y học sau. Mình vẫn đang tổng hợp, biên tập video cho kênh đấy. Link

Các bạn nên học theo nhóm 2,3 người, vừa liên hệ trực tiếp trên cơ thể, vừa có thể hỏi nhau, cùng nhau ôn tập. Khi ở nhà thì các bạn tự liên hệ các phần đã học với cơ thể mình, kết hợp với sách lý thuyết, atlas. Nói thì dài như vậy, nhưng nếu các bạn tập làm thử, đặc biệt là tự quay video ôn tập như trên thì sẽ rất dễ nhớ, nhớ lâu.

Ngoài ra các bạn cũng cần sắp xếp xem cái nào cần học trước, cần làm trước. Ví dụ như để chuẩn bị cho bài kiểm tra phần nào đó chẳng hạn… Ưu tiên theo sơ đồ sau:

Các bạn cần có một quyển vở riêng để ghi chép, vẽ lại. Hãy làm nghiêm túc, đừng nên vẽ ra tờ giấy rồi lại vứt ở đâu ko rõ. Bạn nên ghi chép, vẽ lại, dù có vẽ xấu nhưng nó cũng giúp bạn liên tưởng, nhớ lâu hơn! Sau này bạn cũng có thể xem lại, và cũng có thể lấy quyển vở đó để xây dựng đề cương Giải phẫu cho mình…

Học giải phẫu phải kết hợp với tưởng tượng, vẽ lại

– Về mặt công cụ hỗ trợ! Ngoài sách lý thuyết và atlas, các bạn có thể tham khảo các phần mềm atlas 3D cho điện thoại, cho máy tính… Như vậy thì sẽ dễ hình dung hơn, đối với các bạn ko có nhiều điều kiện về cơ sở vật chất.

Trên máy tính thì các bạn có thể truy cập trực tiếp vào 2 link sau!

Với điện thoại android thì các bạn có thể vào google play tìm các ứng dụng giải phẫu người 3D. Ví dụ như:

– Anatomy 3D Pro – Anatronica v2.05

Đó là một vài điều mình muốn chia sẻ cho các bạn về môn giải phẫu! Hy vọng rằng nó sẽ giúp ích được phần nào cho các bạn!

Cập nhật thông tin chi tiết về Một Vài Suy Nghĩ Để Học Tốt Lý Luận Chính Trị trên website Globaltraining.edu.vn. Hy vọng nội dung bài viết sẽ đáp ứng được nhu cầu của bạn, chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật mới nội dung để bạn nhận được thông tin nhanh chóng và chính xác nhất. Chúc bạn một ngày tốt lành!